Hjärnskakning kan försvaga dig mentalt senare i livet

En hjärnskakning kan ge allvarliga komplikationer med minne och koncentrationsförmåga senare i livet, visar forskning utförd på tvillingpar. Liknande förändringar har observerats hos en del idrottare.

Forskare vid Duke University i England har publicerat en studie som kopplar ihop hjärnskakningar tidigt i livet med en ökad risk för försämrade kognitiva förmågor.

© Shutterstock

"Har du slagit i huvudet, eller?", händer det att någon säger när de tycker att någon har fällt ett konstigt uttalande.

Det kan hända att man inte menar något illa eller personligt med kommentaren, men ett hårt slag mot huvudet i samband med ett fall eller liknande kan faktiskt orsaka att en persons minne, koncentration eller förmåga att tänka klart får ett rejält avbräck.

Forskare vid Duke University i England har publicerat en studie som kopplar ihop hjärnskakningar tidigt i livet med en ökad risk att drabbas av försämrade kognitiva förmågor. Det innebär med andra ord att det hårda slaget mot huvudet kan orsaka ett slags irreversibel "dataförlust".

Forskare jämförde tvillingpar

Forskningen har gjorts genom att jämföra identiska tvillingpar, av vilka den ena tvillingen har råkat ut för en hjärnskakning i sin ungdom, medan den andra har haft turen att klara sig undan.

"Genom att titta på identiska tvillingpar som har samma gener och dessutom har varit utsatta för liknande händelser i tillvaron, kunde de se att de tvillingar som hade drabbats av hjärnskakning klarade sig sämre i kognitiva tester och tidigare hamnade i mental tillbakagång än den andra tvillingen som aldrig hade fått någon hjärnskakning", förklarar forskningsledaren Marianne Chanti-Ketterl vid Duke University i North Carolina, USA.

Forskargruppen studerade sammanlagt 8 662 krigsveteraner från andra världskriget som alla fick i uppgift att lösa ett antal kognitiva tester vid studiens början. Vid den tiden var de omkring 67 år gamla. Sedan testades de igen, upp till tre gånger under tolv år framöver.

Värre om man har varit medvetslös

Vid utgångspunkten låg de genomsnittliga resultaten på 32,5 av 50 möjliga poäng. Omkring en fjärdedel av deltagarna hade utsatts för en hjärnskakning, commotio cerebri eller TBI (traumatic brain injury).

De tvillingar som hade varit med en sådan hjärnskada klarade sig sämre i tester i 70-årsåldern, speciellt om de hade varit medvetslösa i samband med olyckan eller var äldre än 24 år när olyckan inträffade. Det fanns även tecken på snabbare mental tillbakagång hos dessa individer.

Eftersom de deltagande tvillingparen har i stort sett samma gener och dessutom växte upp tillsammans och därför har många gemensamma erfarenheter, är hjärnskakningarna den variabel i ekvationen som skiljer dem åt.

Även efter att forskarna justerade för företeelser som kan ha spelat in – som exempelvis förhöjt blodtryck, alkoholkonsumtion, rökning och utbildningsnivå – var resultaten entydiga.

Samma tendens bland idrottare

Forskarna påpekar att deras studie förvisso har en del svagheter. Den baseras exempelvis på deltagarnas egna berättelser om hjärnskakningar, vilket innebär att det kan ha förekommit slag mot huvudet som personen har glömt bort eller att händelserna återges felaktigt.

Om vi flyttar fokus till idrottsvärlden ser vi emellertid samma samband mellan huvudtrauman och hjärnfunktion. Redan på 1920-talet identifierades de första fallen av så kallad kronisk traumatisk encefalopati (CTE) bland boxare. Därefter har man observerat att samma tillstånd uppstår bland fotbollsspelare, rugbyspelare samt utövare av olika former av kontaktsport, där man löper hög risk att råka ut för smällar och slag mot huvudet.

I en studie från 2017 med 111 utövare av amerikansk fotboll från (National Football League) kom forskarna fram till att 99 procent av försöksdeltagarna hade kronisk traumatisk encefalopati. Alla smällar och slag som spelarna hade utsatts för i samband med sin idrott hade med andra ord lett till mätbar förlust av kognitiva förmågor.