Så kommer du att dö

Se här hur du mest sannolikt kommer att möta döden beroende på kön och ålder. Det är ren och skär statistik, och det kommer man undan lika lite som döden själv.

Death Chart 2

Hjärt-kärlsjukdomar är den största mördaren, speciellt om du är äldre och kvinna, medan yngre män snarare bör koncentrera sig på att ta sig säkert över gatan än att gå till läkaren.

För båda könen gäller för övrigt att cancer leder till död för de näst flesta, men först på allvar efter att du har passerat 40 år – och om du överlever till 80 år är det dags att börja bekymra sig mer för sina lungor och sitt psykiska tillstånd.

Din död är statistisk

De nationella amerikanska hälsomyndigheterna, Centers for Disease Control and Prevention, har samlat alla data kring dödsorsaker hos den amerikanska befolkningen under perioden 2005 till 2014.

Mängden av data är i sig enorm, men analytikerna hos Flowingdata har som tur är samlat alla resultat i EN INTERAKTIV GRAFIK, där du kan söka på kön, ålder och etnicitet.

Och det är inte lite alla års statistik över amerikanernas död avslöjar om vårt liv i västvärlden.

Hjärtat och cancer dödar flest

Bland annat står det klart att för både män och kvinnor ligger hjärt-kärlsjukdomar, eller "livsstilssjukdomar", bakom flest dödsfall – 32 procent bland män och 33 procent bland kvinnor.

Och statistiskt ökar risken för en död orsakad av hjärt-kärlsjukdomar med åldern:

Death Circulatory Women

Klicka för att se bilden i större format

På andra plats efter hjärt-kärlsjukdomar kommer cancer som den primära dödsorsaken, men cancer har sin topp kring 60 års ålder (68 år för män):

Death Cancer Men

Klicka för att se bilden i större format

Barns död kommer utifrån

För de yngre – och i synnerhet för yngre män – lönar det sig dock inte att fundera så mycket på sjukdomar och olika åkommor.

I stället bör du – speciellt om du är mellan 15 år och 35 år – använda all din mentala förmåga åt att se dig för, ducka, ta på hjälm och på det hela taget undvika att begå alltför många dumheter.

Yngre män möter oftast sin död som en konsekvens av olyckor – upp till 82 procent i 20-årsåldern:

Death External Men

Klicka för att se bilden i större format

Kvinnor däremot tycks drabbas hårdare mentalt och beteendemässigt med åldern – och efter 70 år går det i helt fel riktning bland annat som en effekt av psykiska sjukdomar, alkohol- och medicinkonsumtion:

Death Mental Women

Klicka för att se bilden i större format

Testa dig själv och din död här