Shutterstock

Handikappande huvudvärk ökar: Viss läkemedelstyp kan vara svaret

Försöket har visat lovande resultat för patienter som annars bara har begränsade behandlingsmöjligheter.

Kraftig huvudvärk, ofta tillsammans med ett pulserande ljud som liknar tinnitus, yrsel, synrubbningar och svartnande för ögonen.

Så upplever många symtomen på den svåra huvudvärkssjukdomen, idiopatisk intrakraniell hypertension, förkortat till IIH, som på sikt kan leda till permanens synnedsättning och i sällsynta fall blindhet.

Tillståndet karakteriseras av förhöjt vätsketryck i kraniet och majoriteten av dem som drabbas är yngre, överviktiga kvinnor, men sjukdomen kan även drabba andra.

Hittills har det varit en sällsynt sjukdom. Men i takt med att allt fler blir överviktiga har sjukdomens förekomst ökat lavinartat, med en ökning på 350 procent under de senaste tio åren.

Trots detta är behandlingsmöjligheterna ytterst begränsade.

Men det hoppas en grupp brittiska forskare nu råda bot på.

I en studie, som har publicerats i tidskriften Brain, lägger forskare fram lovande resultat för en framtida behandling av huvudvärkssjukdomen.

Det medel som ser ut att ha god effekt är ett ämne kallat exenatid, som vanligtvis används till behandling av typ 2-diabetes.

I studien rullade forskarna in sju patienter som led av IIH och lät dem behandlas med läkemedlet under tolv veckor. Åtta andra patienter behandlades samtidigt med ett placebopreparat.

Den positiva effekten höll i sig

Läkemedlet gavs som injektion två gånger om dagen och redan 2,5 timmar efter injektionen kunde forskarna se att vätsketrycket i patienternas kranier hade minskat. Och den positiva effekten höll i sig – trycket var fortfarande lägre i en mätning som gjordes efter de tolv veckornas behandling.

Samtidigt rapporterade patienterna en markant minskning i antalet migränanfall under de tolv veckor som försöket pågick.

Patienterna upplevde i genomsnitt att de drabbades av 7,7 färre dagar med huvudvärk i månaden, jämfört med frekvensen före studien. Placebogruppen upplevde en minskning på 1,5 dagar under samma period.

Alex Sinclair, som är professor i neurologi vid University of Birmingham och huvudförfattare till studien, säger att resultaten är viktiga.

Samtidigt understryker han att det krävs fler försök som underbygger dessa resultat innan man kan börja erbjuda behandlingen till patienter.