Shutterstock
läkare testar blodtrycket

Ger salt högre blodtryck?

Salt sägs öka risken för högt blodtryck, men emellanåt hör man att salt inte påverkar blodtrycket hos friska människor. Vad är det rätta?

En salthaltig kost ökar blodtrycket hos en del personer men inte hos andra. Skillnaden är genetiskt betingad, men man känner ännu inte till de exakta orsakerna. Äter saltkänsliga personer en måltid med mycket salt, kan man mäta att deras blodtryck stiger med mer än tio procent, medan det hos saltresistenta personer inte ändrar sig nämnvärt. Salt är kemiskt sett natriumklorid, som löses upp till klor- och natriumjoner i blod och andra kroppsvätskor. Innehåller blodet mer natrium än de omkringliggande cellerna, strömmar vatten in i blodbanan för att kroppen försöker återskapa natriumbalansen. Därmed ökar blodvolymen, och det leder till högt blodtryck. Kroppen använder emellertid en stor del av sin energi till att reglera koncentrationerna av natrium och andra joner genom att pumpa dem in i och ut ur cellerna och genom att utsöndra dem i urinen. Fungerar dessa regleringsmekanismer som avsett, kommer de att väga upp saltets effekt på blodtrycket. Fungerar de inte lika bra, blir personen saltkänslig, och i så fall är det viktigt att spara på saltet för att undvika högt blodtryck.