Shutterstock

Genombrott: Forskare har avkodat hjärnsignaler bakom kronisk smärta

Upptäckten ger hopp om nya behandlingar för människor med bestående, invalidiserande smärta.

Kroniska smärtor är svåra att behandla och har allvarliga konsekvenser för dem som lever ett liv med plågor.

Men nu kan det vara goda nyheter på väg till alla de miljoner som dras med bestående smärtor.

För första gången någonsin har en grupp amerikanske forskare lyckats avkoda de hjärnsignaler som föranleder att människor upplever kroniska smärtor.

Upptäckten har gjort det möjligt för forskarna att avkoda hur stor smärta den enskilde individen upplever – och förhoppningen är att metoden på sikt ska kunna användas till att utveckla nya behandlingar till smärtdrabbade personer, som inte är hjälpta av befintliga behandlingar.

Algoritm kunde förutsäga smärta

Forskarnas resultat har publicerats i Nature Neuroscience och bygger på data från fyra patienter, som alla led av kroniska smärtor, antingen till följd av stroke eller amputation.

Först implanterade forskarna elektroder i de fyra patienternas hjärnor för att registrera aktiviteten i två centrala regioner som är förknippade med kronisk smärta: främre cingulära cortex och orbitofrontala cortex.

Patienterna ombads därefter att regelbundet fylla i frågeformulär för att skatta sina smärtor.

Samtidigt instruerades de att använda en fjärrkontroll för att kontinuerligt ta ögonblicksbilder av sin hjärnaktivitet via de inopererade elektroderna.

Denna röntgenbild som har tagits av en av deltagarna i studien visar var elektroderna (markerade med rött, reds. anm.) implanterades i hjärnan.

© Prasad Shirvalkar

Beväpnade med svaren från frågeformulären och hjärninspelningarna kom forskarna fram till att de kunde träna en algoritm att förutsäga en persons smärta med utgångspunkt i de elektriska signalerna i hjärnans orbitofrontala cortex.

Och inte nog med det. Forskarna kunde också se att kronisk och akut smärta tog sig uttryck i två mycket olika former av hjärnaktivitet.

Det är en upptäckt som eventuellt kan hjälpa till att förklara varför vanliga smärtstillande läkemedel kan vara effektiva mot akut smärta, medan effekten är begränsad vid behandling av kronisk smärta.

Forskarna hoppas nu att deras upptäckt ska leda till utvecklingen av nya behandlingar av kronisk smärta med hjälp av så kallad djup hjärnstimulering.

Vid djup hjärnstimulering skickar man in impulser i hjärnan för att störa problematiska signaler. Behandlingen kräver en hjärnoperation och bör enligt forskarna därför vara sista utvägen.

Metoden används emellertid redan i dag, bland annat för behandling av Parkinson sjukdom och svår depression.