Wikimedia Commons
Tänd gasspis

Gasspisar kan vara hälsovådliga för barn

Med det och de fluktuerande gaspriserna i åtanke är det kanske dags att skrota gasspisen.

Gas eller induktion? Det är en fråga många måste ta ställning till när ska byta ut kök.

Och medan många väljer induktionsplattan på grund av den snabba reaktionstiden och den lättstädade ytan, finns det också många som aldrig överger sin vana att laga mat över öppen låga.

Nu finns det dock forskningsresultat som visar att den sistnämnda lösningen bör undvikas i hem med barn.

Enligt en amerikansk studie har det visat sig att det finns ett flertal hälsorisker förknippade med matlagning på gasspisar.

Studiens resultat visar bland annat att gasspisar och -ugnar har orsakat 12,7 procent av alla astmafall bland amerikanska barn.

Kända fakta

Studien är inte den första som pekar ut riskerna i samband med att använda gasspis, men de nya siffrorna visar hur omfattande riskerna är.

Resultaten visar nämligen att gasspisar och -ugnar har orsakat att 650 000 barn i USA har drabbats av astma.

Men det är inte bara amerikaner som ställs inför problematiken.

Enligt Wynne Armand, fysiker vid Massachusetts General Hospital, uppskattas närapå två miljoner barn ha utvecklat astma under 2019 efter att ha exponerats för kvävedioxid, NO2, från framför allt gasspisar.

Det redogjorde hon för i den vetenskapliga tidskriften Harvard Health Publishing i september i fjol.

Sanktioner är en möjlig åtgärd

Studier har tidigare dokumenterat sambandet mellan astma och användningen av gasspisar, men nu har en uppseendeväckande metastudie ytterligare understrukit problemet.

Det har nu visat sig att barn från hem med gasspis löper 42 procent högre risk att utveckla symtom på astma än de som inte lagar mat med hjälp av gas.

Dessutom visar studien att 24 procent av barnen löpte hög risk att utveckla kronisk astma. Detta väcker oro bland flera konsumentorganisationer.

"Faran har varit dold, men nu tas alla dessa produkter upp till granskning. Produkter som inte är säkra kan potentiellt förbjudas", säger industrikonsulten Richard Trumka Jr. till Bloomberg.

Huruvida debatten om gasspisar kommer att leda till lagändringar på området återstår dock att se.