Gammal rök i kläder och möbler är farligt för hälsan

Det kan vara farligt om du sitter i ett vardagsrum där någon har rökt – även om det är vädrat där. Amerikanska forskare har undersökt så kallad "tredjehandsrökning" på möss och de tar allvarlig skada redan efter en månad.

© Shutterstock

Nikotingula väggar och även små partiklar från cigarettrök som sätter sig i kläder och möbler fortsätter att vara skadliga för hälsan lång tid efter det att cigaretten släckts.

Det visar en ny undersökning från University of California.

De amerikanska forskarna har undersökt de partiklar som kommer från eldad tobak och rök som utandats och som sätter sig på ytor som kläder och möbler.

Om det finns tillräckligt med partiklar på en yta visade det sig att dessa kan reagera med syre och bilda cancerframkallande ämnen.

Skadligt efter en månad

Rökning är den enskilt största orsaken till cancer och varje år dör 4,2 miljoner människor av tobak runtom i världen.

Forskarna mätte effekten på tredjehandsrökning genom att placera olika material som utsatts för rökning i en bur med möss.

Därefter tog forskarna hjärn- och leverprover på mössen, som bland annat testades för hormonförändringar, insulinresistens och leverskador.

Redan efter en månad kunde forskarna uppmäta leverskador hos mössen och efter två månader såg de ytterligare molekylära skador.

Se upp på hotellrum

Forskarna betonade att det handlade om ett försök med möss i en kontrollerad miljö.

“Även om våra försök inte utfördes på människor borde folk ändå vara uppmärksamma med hotellrum, bilar och hem där det tidigare har funnits rökare för där utsätts man för tredjehandsrökning,” säger forskaren bakom försöket, Manuela Martins-Green, till Sciencealert.