Förvånade forskare: Magfett ökar inte alltid risken för diabetes

För en del människor kan det som skapar extra fett runt midjan samtidigt ge skydd mot sjukdomen.

Mage

Ansamlat fett runt organen i magen kan vara skadligt eftersom det frisätter ämnen som bildar inflammation i blodkärl och organ. Mycket fett på magen är bland annat förknippat med förhöjt blodtryck, hjärt-kärl-sjukdomar och högre dödlighet i allmänhet.

© Shutterstock

Det har pekats ut som ett av de största hälsohoten:

Fett på magen och stora mängder av det kan öka risken för ett flertal livsstilssjukdomar – bland annat diabetes. Så mycket vet vi.

Men nu visar en studie av forskare vid University of Virginia, att en del av det som hjälper till att bygga de stora magarna, i sällsynta fall även kan ha en skyddande effekt när det gäller just typ 2-diabetes.

Slutsatsen i studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften eLife, bygger vidare på en större insikt om att en del personer med övervikt hör till en viss grupp i det forskarna har döpt till metabolt hälsosam övervikt.

"Det är ett tillstånd, i vilket människor normalt skulle befinna sig i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes till följd av övervikt, men faktiskt skyddas från de negativa följderna av sin fetma", förklarar Mete Civelek, som är en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Spelade oväntad roll

Mete Civelek och resten av gruppen bakom studien tittade närmare på några de genetiska variationer som kan öka risken att utveckla fett runt magen.

Förutom de hundratals områden i vår arvsmassa som ser ut att öka vår benägenhet att bild överflödigt fett på magen, upptäckte forskarna att fem av de genetiska variationerna spelade en oväntad roll i kroppen.

"Till vår överraskning minskar dessa fem områden en människas risk att drabbas av typ-2-diabetes", förklarar Yonathan Aberra, som var forskningsledare under studien i ett pressmeddelande.

Typ 2-diabetes kan förebyggas

För mycket magfett är dock fortfarande en enorm riskfaktor för ett stort antal sjukdomar hos en stor del av befolkningen, och bara en mycket liten andel av personer med övervikt väntas ha den genetiska sammansättning som skyddar dem mot typ-2-diabetes.

Forskarna bakom studien anser dock att läkarna bör titta på fler faktorer än enbart patienternas höft- och midjemått när de ska utvärdera patienternas risk att utveckla ett speciellt tillstånd som kan öka risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, känt som metaboliskt syndrom.

Det kan vara en förenklad infallsvinkel – åtminstone för en grupp av patienterna – och därför anser forskare att läkare i framtiden också bör titta på generna när de vägleder patienterna.