Forskning slår fast: Alkohol och tobak mycket farligare än hasch

Efter mätningar av dödlighet för den enskilde personen och drogens negativa inverkan på samhället, slår ny forskning fast att hasch är den minst skadliga drogen, medan alkohol och tobak är de värsta mördarna.

Droger på glasplatta

Genom att använda en nyskapande metod för mätning och jämförelse av dödlighet har tyska och kanadensiska forskare bevisat vad tidigare försök har indikerat:

Av alla droger – lagliga och olagliga – som människan intar, är alkohol den absolut mest dödliga.

Därefter följer nikotin, kokain och heroin, medan cannabis (hasch) är den minst farliga.

Forskarnas slutsats är att vi gör klokast i att fokusera på verkningarna av tobak och alkohol än alla olagliga droger.

Från alkohol till kokain, hasch till heroin

Forskarlaget med professorn och världskända missbruksexperten dr. Jürgen Rehm i spetsen är först med att genomföra en jämförande studie av riskerna med flera droger: Heroin, nikotin, cannabis, kokain, alkohol, amfetamin, metadon och MDMA.

Den metod, Margin of Exposure (MoE), de har använt sig av för riskvärdering jämför den mängd som krävs för att ge upphov till negativa effekter med den mängd användarna reellt sett intar.

Ju högre konsumtion i relation till marginalen för negativa effekter, desto större risk innebär drogen.

Hasch harmlöst jämfört med alkohol

Resultaten är glasklara och helt entydiga: Alkohol överträffar alla andra droger vad gäller dödlighet och risk – både på det individuella planet och för samhället som helhet.

På det individuella planet är alkohol och nikotin de största mördarna och tillsammans med heroin och kokain "högriskdroger", medan cannabis, amfetamin, metadon och MDMA samtliga är betydligt mindre skadliga.

Tittar man på samhället i stort är den lagliga alkoholen den enda "högriskdrogen" och inte mindre än 114 gånger farligare och mer dödlig än cannabis.

Forskarna noterar att studien inte tar hänsyn till långtidseffekter som cancer eller sociala risker i samband med exempelvis delning av begagnade kanyler.