Hur fungerar akupunktur?

Många menar att de blir hjälpta av akupunktur, men vet man om det fungerar?

Woman with acupunctur needles

Filosofin bakom akupunktur är att människor har en energi eller livskraft kallad Ch’i, som flyter genom kanaler i kroppen, kallade meridianer.

Sjukdomar beror enligt denna filosofi på en obalans i livskraften Ch’i, och denna balans kan återställas i kroppen genom akupunktur.

Nyligen har ett försök på möss visat att ämnet adenosin friges, när akupunktören sätter sina nålar. Adenosin blockerar smärtsignaler, så att de inte når hjärnan, men ämnet verkar bara i den vävnad som nålarna sätts i.

Det går alltså att bevisa att akupunktur lindrar lokal smärta, men i andra fall vet forskarna faktiskt inte om dess inverkan bara är en placeboeffekt.

Inte vetenskapligt bevisat om akupunktur fungerar

När forskare vill veta om en behandling har effekt, gör de en dubbelblindstudie. Då delas patienter med samma åkomma in i två grupper. Den ena gruppen får den behandling som skall testas, medan den andra får en behandling som liknar denna men är verkningslös. Inte ens läkaren vet vilken behandling han testar, då det skulle kunna påverka patienterna.

Det sistnämnda är svårt när det gäller akupunktur. Det har utförts några försök där nålen stuckits in fel eller inte satts in helt, men dessa försök är inte dubbelblinda. Därför är det inte vetenskapligt bevisat om akupunktur fungerar.