Shutterstock
Sugrör

Forskare varnar: Papperssugrör kan innehålla skadliga ämnen

Den första studien av sitt slag i Europa kan kasta nytt ljus över pappersprodukter. En sugrörstyp ser ut att inte innehålla farliga ämnen.

Efter att Europaparlamentet för ett par år sedan förbjöd engångsprodukter i plast, som exempelvis plastsugrör, har det dykt upp flera alternativ på hyllorna.

Ett av dem är papperssugrören som tänktes orsaka mindre skada i naturen och miljön än alla miljoner plastsugrör som tidigare användes varje dag.

Men nu visar en studie utförd av belgiska forskare att upp emot 90 procent av pappersalternativen eventuellt kan innehålla skadliga ämnen – både för kroppen och miljön.

Studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Food Additives and Contaminants, är den första av sitt slag i Europa och bara den andra av sitt slag i hela världen.

Anledningen till att studien gjordes var att amerikanska forskare 2021 upptäckte så kallade evighetskemikalier, även kallade PFAS, i växtbaserade sugrör i USA.

Det ledde till att en grupp forskare vid universitetet i Antwerpen började undra om det även gällde Belgien.

Därför köpte de in sugrör av 39 olika märken, gjorda av fem olika material: Papper, bambu, glas, rostfritt stål och plast.

Forskarna i Belgien köpte in sugrör från olika butiker, storköp och snabbmatsrestauranger undersökte om de innehöll 29 olika PFAS-ämnen i två omgångar.

Analyserna av studien visade att så mycket som 69 procent av de inköpta märkena innehöll PFAS samt att papperssugrören oftast innehöll de kemiska ämnena.

Forskarna kunde påvisa de kemiska ämnena som är svåra att bryta ned i 90 procent av de testade märkena – om än i mycket varierande koncentrationer.

Bara ett sugrör klarade testet

Ett av de PFAS-ämnen som forskarna oftast upptäckte i sugrören är dessutom ett av de mest välundersökta – perfluoroktansyra – som det har varit förbjudet att framställa och använda sedan 2020. Forskarna hittade även spår av trifluorättiksyra och trifluormetansulfonsyra.

Bambusugrören klarade sig bara lite bättre än papperssugrören i testet – vilka forskarna upptäckte PFAS i 80 procent av de undersökta märkena. I plastsugrören hittade forskarna de kemiska ämnena i 75 procent av de testade märkena och i 40 procent av glasmärkena.

I de testade stålsugrören hittade forskarna inga PFAS-ämnen.

Forskarna poängterar att koncentrationerna av PFAS var låga och att de troligtvis utgör en begränsad risk för vår hälsa i och med att det är få som använder dem i vardagen.

De förklarar dock även att de svårt nedbrytbara ämnena kan finnas kvar i kroppen i många år och att koncentrationen därmed kan byggas upp över tid.

"Även om små mängder PFAS inte är skadliga för kroppen i sig själva, så kan de öka den kemiska belastningen som redan existerar i kroppen", förklarar Dr. Thimo Groffen, som ingick i den grupp som genomförde studien i ett pressmeddelande.

Forskarna vet inte om PFAS har tillsatts i produkterna under själva produkterna eller om de är resultatet av förorening från exempelvis i den jord materialen har odlats i eller det vatten som krävs för att framställa dem.

En annan del av studiens begränsningar är att forskarna ännu inte vet om evighetskemikalierna läcker ut i vätskan sugrören.