Shutterstock

Forskare varnar för en del industridiskmaskiner: Smutsen försvinner, men…

Farliga ämnen kan sätta sig på tallrikar, glas och bestick efter att ha behandlats i en industridiskmaskin.

Restauranger, hotell och matsalar på skolor, institutioner och arbetsplatser.

De allra flesta storkök producerar höga torn av smutsiga tallrikar och glas under dagens lopp – och därför används ofta stora industridiskmaskiner för att fort kunna diska av den smutsiga servisen.

Men enligt en ny studie lämnar industridiskmaskiner inte nödvändigtvis glas och tallrikar så rena som de ser ut.

Det kan nämligen finnas kvar farliga rengöringsrester på ytan, som till slut hamnar i vårt mag-tarmsystem och gör stor skada.

Korrigering

I en tidigare version av artikeln framgick det inte tydligt att studien bara hittade tecken på potentiellt skadliga spår av sköljmedel efter disk i industridiskmaskiner. Texten har ändrats så att det är framgår att studien inte hittade tecken på skadliga ämnen i hushållsdiskmaskiner.

Farliga ämnen kan hamna i tarmen

I en studie publicerad i Journal of Allergy and Clinical Immunology har en grupp internationella forskare kommit fram till att en del industridiskmaskiner lämnar sköljmedel på de rengjorda tallrikarna, glasen och besticken.

Det beror enligt forskarna på att en del industridiskmaskiner använder sköljmedel i maskinens sköljningsprocess, som inte tvättas av innan vattnet i maskinen avdunstar.

Detta kan enlig forskarna få skadliga effekter eftersom det torkade sköljmedlet innehåller potentiellt giftiga ämnen som kan leda till allvarliga skador på tarmen.

"Det är alarmerande att det i många apparater inte finns någon extra tvättcykel för att ta bort det återstående sköljmedlet", säger Cezmi Akdis, professor vid universitetet i Zürich, ledare för studien.

"Det innebär att potentiellt giftiga ämnen blir kvar på disken som torkar in", säger han.

En 3D-klump av tarmceller

För att undersöka hälsoriskerna med att använda en diskmaskin odlade forskarna celler i ett laboratorium som efterliknar cellerna i människans tarm.

På så sätt skapade de en sorts 3D-klump av tarmceller som nära liknar vävnaden i epitelbarriären som kantar insidan av våra tarmar.

Epitelbarriären bildar ett vitalt skyddande lager som kantar tarmkanalen och kontrollerar vad som kommer in i kroppen.

©

Epitelbarriären - ett viktigt skyddande lager

De laboratorieskapade cellerna exponerades för utspädda koncentrationer av olika typer av tvättmedel och sköljmedel.

Målet var att efterlikna de ämnen som finns kvar på tallrikar och annat porslin när det har stått i diskmaskinen.

Och studiens resultat ger en tydlig fingervisning om allvarliga risker i samband med industridiskmaskiner. Den hittade dock inga tecken på att det finns anledning till oro i samband med vanliga diskmaskiner i privata hem.

Forskarna fann att höga doser av sköljmedel förstörde tarmens skyddande epitelceller, medan lägre doser gjorde cellerna mer genomträngliga (permeabla).

Jämfört med celler som inte exponerades för sköljmedel kunde forskarna specifikt se att de celler som exponerades för rengöringsmedel hade en högre risk för inflammation.

Ett tillstånd som uppstår när immunsystemet reagerar på främmande ämnen som bakterier och virus som kommer in i kroppen genom att frigöra vita blodkroppar och kemikalier för att skydda kroppen.

© Claus Lunau

Läs också:

Enligt forskarna ger resultaten anledning till oro.

De tror att en försvagning av epitelbarriären kan spela en roll för att utlösa många kroniska sjukdomar.