Forskare varnar för e-cigaretters inverkan på lungorna

En amerikansk studie avslöjar hur vattenånga från e-cigaretter kan leda till en farlig reaktion i lungorna.

Flera studier har på senare tid kastat ljus över de negativa effekterna av elektroniska cigaretter. Nu har ännu en studie belyst de skadliga effekterna.

© Shutterstock

Trenden har vuxit stadigt de senaste åren.

Allt fler, framför allt ungdomar, använder e-cigaretter – en del av dem på grund av en vanligt förekommande föreställning om att elektroniska cigaretter är mindre skadliga än vanliga cigaretter.

Men problemet är att forskarna faktiskt vet väldigt lite om hälsoriskerna i samband med att använda e-cigaretter.

Nu belyser en amerikansk studie några av riskerna med att inhalera ånga från e-cigaretter, även kallat vejping.

Vejping ger "unika" lungskador

I studien, som har publicerats i Journal of Nuclear Medicine framgår det att personer som använder e-cigaretter löper högre risk att drabbas av inflammation i lungorna än både cigarettrökare och icke-rökare.

Enligt forskarna bakom studien orsakar e-cigaretterna dessutom "unika" skador på lungorna, som ännu inte är fullt klarlagda.

Studien är den senaste i en rad forskningsresultat som dokumenterar att vejping inte är den riskfria metod att sluta röka som den ursprungligen ansågs vara.

Tidigare studier har bland annat visat att e-cigaretter tydligen orsakar skador på lungorna i samma utsträckning som vanliga cigaretter.

E-cigarett i den ena handen och vanliga cigaretter i den andra.
© Shutterstock

Vad är vejping?

Att "vejpa" är att andas in ångorna från en elektronisk cigarett – det vill säga en e-cigarett. "Vejp" kommer från den amerikanska beteckningen "vapor" och betyder ånga.

Ångan från de elektroniska cigaretterna innehåller kemiska ämnen och partiklar. Forskare vet ännu inte med säkerhet hur skadligt det är att andas in ångorna.

I den senaste studien gav forskarna 15 personer ett spårämne som fäster sig vid inflammation i lungorna och synliggör det i CT-avbildningar.

Försökspersonerna var antingen e-cigarett-användare, traditionella rökare eller icke-rökare som aldrig hade vare sig rökt eller vejpat.

Resultaten påvisade betydligt högre grad av inflammation i lungorna hos de så kallade vejparna jämfört med både rökare och icke-rökare.

Märkligt nog visade inte resultaten att tobaksrökarna hade högre grad av inflammation än de personer som varken använde vanliga cigaretter eller e-cigaretter.