Forskare varnar: Detta bör gravida undvika

Forskning tyder på att blivande mammor som intar matvaror och drycker som innehåller vissa partiklar riskerar att påverka fostrets organ.

Ett försök med råttor visar att intag av vitt utspridda partiklar kan skada fostret organ och utveckling.

© Shutterstock

Sluta med alkohol, cigaretter och stora mängder kaffe.

Många gravida känner säkert till de officiella kostråd man som blivande mamma bör följa för att fostret ge i magen de bästa förutsättningarna.

Men nu tyder en studie med laboratorieråttor på att råden bör utvidgas med ännu ett tillägg.

En blivande mamma bör undvika att dricka vätska och att äta mat som innehåller så kallad mikro- och nanoplast (MNP) – det vill säga minimalt små plastpartiklar.

Artikeln om denna varning har publicerats i tidskriften Nanomaterials.

Ger "anledning till oro"

I studien intog fem dräktiga råttor en viss typ av lösning med mikrosmå plastbitar. Efter 24 timmar avlivade forskarna råttorna för att undersöka deras foster. Då såg de att de mikroskopiska plastpartiklarna inte bara hade trängt in i råttornas moderkakor, utan även i deras avkommas lever, njurar, hjärtan, lungor och hjärnor.

Enligt forskarna ser det till och med ut att begränsa råttungarnas tillväxt.

"Det finns fortfarande mycket vi inte vet, men detta ger bestämt anledning till oro – och uppföljande studier", säger en av författarna bakom studien, Philip Demokritou, som är professor i nanovetenskap och miljömässig bioteknik vid Rutgers School of Public Health i USA.

Med tanke på dessa resultat befarar han att även människofoster kan ta skada av de mikroskopiska plastbitar som deras mammor intar.

Mikroplast
© Shutterstock

Vad är mikro- och nanoplast?

Mikroplast definieras som alla plastbitar som är mindre än fem millimeter i diameter. De flesta mikroplastbitarna är dock långt mindre än en millimeter och är inte synliga för det mänskliga ögat.

De allra minsta plastbitarna kallas nanoplast. Det är partiklar i nanostorlek, det vill säga mindre än 0,0001 millimeter.

I naturen bryts plast med tiden ned av vågor och solljus till allt mindre partiklar. Det är på så sätt vi bland annat får mikroplast.

Men han poängterar att det behövs mer forskning på området för att kunna konstatera att de mängder nanoplast "som gravida oundvikligen intar" har samma skadliga effekt på deras foster som i råttförsöket.

Forskarna varnar samtidigt för att produktionen av plastmaterial har ökat massivt sedan 1940-talet. I dag uppskattar man att sex miljarder ton plastavfall har ansamlats i miljön.

Alltihop bryts ned genom naturliga och människoskapta processer till mikro- och nanometer partiklar och fibrer (tidigare nämnt MNP), som vi intar när vi andas och äter eller dricker förorenade livsmedel eller dricksvatten.

Forskarna som har gjort studien hoppas nu att deras resultat kommer att följas upp av fler experiment, så att vi kan läsa oss mer om den potentiellt skadliga effekten på människofoster.