Shutterstock
hjärtsvikt

Forskare upptäcker samband mellan en viss näringsbrist och hjärtsvikt

Låga nivåer av ett visst mineral i blodet kan potentiellt fördubbla risken för hjärtsvikt – även hos personer utan tidigare hjärtproblem, visar svensk forskning.

Hjärtat tar aldrig ledigt. Den hårt arbetande muskeln drar rytmiskt ihop sig dygnet runt från vagga till grav, för att garantera att blod transporteras ut till kroppens alla delar.

Hos en del människor kan emellertid något som heter hjärtsvikt uppstå, då hjärtat plötsligt förlorar sin pumpkraft och inte längre kan förse kroppens organ och vävnad med tillräckliga mängder blod, syre och näringsämnen.

Hjärtsvikt kan orsakas av många olika saker, från förhöjt blodtryck och alkoholmissbruk till hjärtrytmstörningar eller medfödda hjärtfel. Det kan emellertid också följa i kölvattnet av brist på ett viktigt mineral, visar forskning från Lunds universitet.

Selen är ett livsviktigt näringsämne, som vi får från bland annat fullkorn, kött, inälvor, fisk och skaldjur. Seleninnehållet i många européers kost är för lågt, vilket delvis hänger ihop med att det inte finns särskilt mycket selen i jordbruksmarken.

Enligt den nya studien, som har publicerats i tidskriften Free Radical Biology and Medicine, kan konsekvensen av att få för lite selen vara att det går ut över hjärtat.

"Vår studie visar att det finns ett samband mellan låga selennivåer i kroppen och en ökad risk att utveckla hjärtsvikt under en uppföljningsperiod på 15 år. Hos de 20 procent som hade lägst selenhalt i blodet var risken dubbelt så hög", förklarar Amra Jujic, som är postdoktoral forskare i hjärt-kärlsjukdomar vid Lunds universitet och som har gått i spetsen för studien i ett pressmeddelande.

Högst risk i samband med störst brist

Forskargruppen använde sig av data från den stora epidemiologiska studien Malmö Förebyggande Medicin, som omfattar 4 803 män och kvinnor med en genomsnittsålder på 70 år.

Genom att titta på deltagarnas intag av selen och jämföra med den efterföljande risken för att utveckla hjärtsvikt kunde de svenska forskarna se att den femtedel som hade lägst halt selen i blodet löpte högst risk att drabbas av hjärtsvikt.

Forskarna understryker att de ännu inte vet om det är selenbristen som har denna inverkan på risken att få hjärtsvikt, eller om det tvärtom är hjärtsvikt som påverkar selennivån i kroppen.

"Därför planerar vi att undersöka hur hjärtsviktspatienter respektive personer utan hjärtsvikt reagerar på selenbehandling. Det är något vi ska undersöka i framtida, randomiserade kliniska studier, i första hand hos patienter med konstaterad hjärtsvikt", säger Martin Magnusson, överläkare och kardiolog vid Skånes Universitetssjukhus, som är en av forskarna bakom den nya studien.

Redan 2013 påvisade skandinaviska forskare under ledning av Urban Alehagen, professor och kardiolog vid universitetssjukhuset i Linköping, ett tydligt samband mellan selenhalten i blodet och hjärt-kärldödlighet i KiSel-10-studien, som publicerades i International Journal of Cardiology.

I studien fick 443 män och kvinnor då ett tillskott av selen och det vitaminbesläktade ämnet, coenzym Q10 eller sockerpiller. Och då observerade forskarna 54 procent färre hjärt-kärlrelaterade dödsfall bland dem som fick aktiva preparat.

De senaste nordiska näringsrekommendationerna har reglerat det rekommenderade dagliga intaget av selen uppåt för både män och kvinnor. Enligt de nya rekommendationerna ska män inta 90 mikrogram dagligen och kvinnor 75 mikrogram.