Forskare upptäcker oväntad orsak till cancerspridning

Amerikanska forskare har av en slump upptäckt en liten komponent som kan spela en avgörande för spridningen av cancerceller.

Knude

Forskerne bag undersøgelsen kiggede på lungekræftceller, men de mener, at den lille komponent spiller en rolle i forskellige typer af kræft - blandt andet bryst-, bugspytkirtel- og tyktarmskræft. (På billedet: Tegning af immunceller, der angriber en kræftcelle.)

© Shutterstock

Om celler från en cancertumör sliter sig loss från tumören och fraktas runt i kroppen genom lymforna eller blodkärlen så kan de bilda cancertumörer på andra platser i kroppen.

De kallas metastaser och tillhör de svåraste utmaningarna i behandlingen av cancersjukdomar.

Nu har forskare vid Keck School of Medicine under University of Southern California upptäckt en liten komponent som kanske kan spela en huvudroll i spridningen av cancercellerna och därmed även kan bli ett möjligt mål i framtida behandlingar.

Huvudrollen i studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, är ett visst protein kallat GRP78.

Proteinet hjälper vanligtvis andra stora proteiner i kroppen att vikas ihop till en tredimensionell struktur, så att proteinerna fungerar och kan utföra sin uppgift.

Forskarna vet från sina egna tidigare studier att GRP78 kan kapas när cellerna befinner sig under press från exempelvis virusinfektioner eller cancer, samt att kapningen kan hjälpa cancercellerna att växa och bli immuna mot behandling.

I den nya studien visade det sig att GRP78 tydligen inte bara kapas – proteinet byter även placering i celler. Det upptäckte forskarna av en slump när de undersökte sambandet mellan GRP78 och en viss gen relaterad till cancer.

Ändrar plats i cellen

Vanligtvis befinner sig GRP78 i ett speciellt nätverk av säckar och rör i cellen, kallat endoplasmatisk reticulum.

Så uppstår cancer

Så utvecklas cancer

En cell förändras

Cellen kan plötsligt dela sig onaturligt fort och sluta följa vanliga tillväxtsignaler.

1

Cellen löper amok

Cellen reparerar inte nya fel (mutationer) i generna, vilket ökar risken för att farliga mutationer kan uppstå.

2

Cellen blir odödlig

En mutation gör cellen odödlig, så att kroppen inte kan döda den. De muterade cellerna har nu blivit till en tumör.

3

Blodådror bildas

Tumören bygger nya blodådror för att säkra riklig syreförsörjning till cancervävnaden, så att den kan växa sig allt större.

4

Kroppen invaderas

Cancerceller från tumören färdas runt i kroppen med blodbanan och invaderar nya organ och bildar metastaser.

5
© Claus Lunau

När cellen blir stressad, exempelvis till följd av cancer, ser det dock ut som om proteinet migrerar till cellens kontrollcentrum, vilket vill säga själva kärnan. Där kan proteinet enligt forskarna förändra cellens beteende och i till slut göra cancercellerna mer mobila och invasiva.

Cellkärnan

Den övre raden visar mänskliga lungcancerceller med GRP78 i cellkärnan (blått), och den nedre raden visat celler utan GRP78 i kärnan. Den gröna färgen visar en grupp proteiner, som ger cellen sin struktur och form, så kallade cytoskeletala proteiner.

© Ze Liu, PhD, and Amy Lee, PhD

"Att se GRP78 i kärnan, som kontrollerar produktionen av proteiner, är en stor överraskning", säger Amy S. Lee, som är professor i molekylär medicin vid Keck School of Medicine och seniorfattare till studien i ett pressmeddelande.

Hon och resten av de deltagande forskarna hoppas att deras upptäckt någon gång i framtiden kan hjälpa forskare att förhindra den fientliga kapningen av cellerna och till slut förbättra nuvarande cancerbehandlingar.

En pågående studie antyder till och med att små molekyler som blockerar GPR78, kanske kan blockera proteinets aktiviteter i cellkärnan.