Shutterstock

Forskare om insulinbehandling: ”Vi har räknat fel i årtionden”

Endast cirka hälften av vissa diabetikers insulindoser har snabb verkan i kroppen, visar ny forskning.

Forskare vid Köpenhamns universitet har kommit fram till att en stor del av typ 1-diabetikers insulindoser sannolikt inte fungerar som förväntat.

Det skriver Köpenhamns universitet i ett pressmeddelande.

Nikos Hatzakis, professor på kemiska institutionen, säger att man i årtionden har räknat fel när man beräknat hur insulinet tas upp i kroppen.

”Vi ser nu att vi har träffat fel med 200 procent. Det finns nämligen bara hälften så många enkla molekyler i insulin som alla har trott, medan det finns betydligt fler grupper om sex molekyler än vi utgått från. Det innebär att när vi tror att vi administrerar en viss dos, så är det kanske i själva verket bara halva dosen som får den snabba verkan i kroppen som vi förväntar oss”, säger Nikos Hatzakis.

Det innebär att mycket av det insulin som diabetiker i dag injicerar sannolikt inte tas upp som förväntat.

Det är emellertid inte farligt för patienterna, betonar forskarna.

Det visar dock att det finns en stor potential för utveckling av effektivare läkemedel, säger de.

”Det innebär inte att det är något fel på de nuvarande insulinpreparaten eller att patienter har blivit felmedicinerade, men det ger oss en grundläggande förståelse av hur insulinet fungerar och hur mycket det finns tillgängligt för kroppen som snabbverkande läkemedel”, säger Nikos Hatzakis.

Han hoppas att man inom industrin kommer att använda de nya kunskaperna för att kontrollera dagens insulinpreparat och utveckla nya.

Över 40 miljoner barn och vuxna runtom i världen tar dagligen insulin.

Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som reglerar mängden socker i blodet.

Om man har typ 1-diabetes förstör immunsystemet de celler i bukspottkörteln som producerar insulin.

Därför är typ 1-diabetiker beroende av injektioner med insulin.