Shutterstock
Illustration av cancerceller

Forskare: Ny upptäckt kan bli "game changer" för cancerbehandling

Genombrottet kan på sikt leda till nya former av cancerbehandling.

En potentiell "game changer" för framtida cancerbehandling.

Så beskriver en grupp forskare från flera brittiska och amerikanska universitet den upptäckt de nyligen har presenterat för världspressen.

De har nämligen hittat en viktig mekanism som påstås vara orsaken bakom spridningen av många allvarliga cancerformer.

Förhoppningen är att upptäckten på sikt ska kunna leda till nya behandlingsformer, förklarar forskarna.

Den internationella forskargruppen har kartlagt hur vissa delar av dna bidrar till att ett flertal allvarliga cancerformer kan sprida sig i kroppen.

Dna-delarna tros till och med kunna göra cancertumörer resistenta mot medicinsk behandling. Den slutsatsen drar de med utgångspunkt i sina resultat, som ännu inte har kollegiegranskats – det vill säga godkänts av kolleger inom samma vetenskapsgren.

De minimala delarna av genetiskt material, som även har beteckningen ecDNA, kan överleva utanför människans kromosomer, som är våra cellers viktigaste förvaringsplats för genetiskt material och som styr vår kropps tillväxt.

Man har känt till dess existens i många år, men först nu kan forskarna förklara deras betydelse i samband med utvecklingen av cancer.

Mystiska, oförklarliga fenomen

EcDNA fungerar som "bovarna i en Bondfilm, enligt Howard Chang som är genetiker vid Stanforduniversitetet i USA och som har deltagit i kartläggningen av de gåtfulla dna-delarna.

Vid någon tidpunkt får man äntligen se boven som har orsakat kaoset. Howard Chang, genetiker, Stanforduniversitetet i USA.

"I början av en film får man se explosioner, mord och katastrofer äga rum, men man vet inte varför det händer eller vem som ligger bakom. Vid någon tidpunkt får man äntligen se boven som har orsakat kaoset", förklarar han för brittiska The Guardian.

Enligt Chang liknar det händelseförloppet i forskarnas detektivarbete inom cancerområdet.

Utgångspunkten var deras observation av en rad mystiska, oförklarliga händelser: cancertumörer som spreds med oväntat hög hastighet, samt cancerformer som plötsligt blev resistenta mot läkemedel som inledningsvis hade varit effektiva.

Först nu har de lyckats peka ut boven som ligger bakom: ecDNA.

Genombrottet är en del av ett större initiativ, känt som "Cancer Grand Challenges", som stöds av den oberoende brittiska forskningsorganisationen Cancer Research UK och amerikanska National Cancer Institute, som är den federala regeringens organ för cancerforskning och -utbildning.