Shutterstock

Forskare: Läkemedel som kan få tänder att växa igen ska snart testas på människor

Ett nytt läkemedel har visat lovande resultat på försöksdjur och tros kunna göra det möjligt för människor att utveckla en tredje uppsättning tänder.

Vi får inga nya tänder efter att vi har utvecklat vår andra uppsättning.

Därför är allt slitage och skador på tänderna tyvärr permanent.

Men det ska japanska forskare från Kitano Medical Research Institute nu försöka ändra på med ett nytt läkemedel som ska göra det möjligt att utveckla en tredje uppsättning tänder.

År 2021 utvecklade forskarna en antikropp som kan blockera aktiviteten av ett protein kallat USAG-1, som har visat sig begränsa tändernas tillväxt hos möss.

När forskarna använde den nya antikroppen på försöksdjuren, utvecklade djuren tydligen en extra sjunde framtand.

Nästa år ska forskarna ta nästa steg och inleda studier av huruvida människor kan behandlas med antikroppen utan risk för allvarliga biverkningar.

Lovande potential – men lång väg kvar

De kliniska försöken på människor är i första hand målinriktat på patienter med det genetiska tillståndet anodontia, som förhindrar att mjölktänder och vuxentänder utvecklas på ett normalt sätt.

På sikt hoppas forskarna dock att läkemedlet ska utgöra ett alternativ till proteser och implantat för en bred målgrupp, som har förlorat sina tänder av en eller annan anledning.

Bilden visar en ny tand som växt fram i en mus som hade behandlats med forskarnas antikropp, som inte har namngett än.

© Kitano Medical Research Institute

De japanska forskarna uttalar själva att läkemedlet i bästa fall kan vara tillgängligt detta årtionde, om de kommande försöken slår väl ut.

För ögonblicket talas det dock snarare om potential än verklighet.

Men visar antikroppen bekymrande tecken på potentiella biverkningar hos människor kommer det enligt forskare att ta lång tid innan läkemedlet kommer ut på marknaden.