Shutterstock

Forskare kopplar koffein till två konkreta hälsofördelar

Men det är nödvändigt att följa upp de lovande resultaten med mer forskning, understryker de.

Många känner igen glädjen i en kopp nybryggt kaffe.

Oavsett om den intas under dagens tidiga timmar, under en krävande arbetsdag eller vid arbetsdagens slut, är det många som uppskattar dryckens uppiggande effekt.

Nu pekar forskning på att det tydligen har fler fördelar.

En svensk-brittisk studie, publicerad i BMJ Medicine, kopplar nämligen ihop högre nivåer av koffein i blodet med ett lägre BMI och en lägre risk att utveckla typ 2-diabetes.

Forskarna understryker dock att deras resultat inte ska tolkas som en uppmaning att öka kaffedrickande.

Det krävs mer forskning på området innan man kan dra några säkra slutsatser, säger de i ett pressmeddelande.

Använde speciell metod

Den omfattande studien bygger på information från knappt 10 000 personer. Forskarna analyserade den stora datamängden genom att använda en relativt ny metod som kallas mendelsk randomisering.

Det är en metod som för det möjligt att ta med människors gener i beräkningen. Forskargruppen valde i det här fallet de båda genvariationerna CYP1A2 och AHR, som är förknippade med en lägre koffeinmetabolism.

Genvariationerna innebär med andra ord att det koffein man intar stannar längre i kroppen än hos människor som saknar de genetiska variationerna i fråga.

Enligt forskarna drack personer med de båda genvariationerna genomsnittligt mindre kaffe än andra. Men trots det var koffeinnivån i deras blod högre än hos dem utan ganvariationerna.

Kopp med kaffe
© Shutterstock

Varför blir man pigg av koffein?

Forskarnas analys visade samtidigt att personerna med genvariationerna hade lägre BMI och löpte mindre risk att drabbas av typ 2-diabetes jämfört med övriga personer. Däremot kunde forskarna inte se något samband mellan genvariationerna och en lägre förekomst av hjärt-kärlsjukdomar.

Analysen av koffeinets gynnsamma effekt är den senaste av ett flertal liknande studier.

Tidigare forskning har också indikerat att det finns en koppling mellan ett högt kaffeintag och en minskad risk för typ 2-diabetes och andra hjärt-kärlsjukdomar, skriver forskarna.

Enligt forskarna är det värt att notera att det finns flera osäkra variabler i samband med studien. Forskargruppen har bland annat valt att analysera personer av europeiskt ursprung, samt bara tagit med två specifika genvariationer i beräkningen i sin analys.