Shutterstock

Forskare hittar koppling mellan läsk och mäns håravfall

Läkarvetenskapen har länge misstänkt ett samband mellan hög sockerkonsumtion och håravfall. Nu visar en ny kinesisk studie att skallighet kan vara en följdverkan av förhöjd blodsockerhalt.

Kala män (och även kvinnor) har alltid funnits, men håravfall har blivit betydligt vanligare med tiden, samtidigt som konsumtionen av sockerhaltiga läskedrycker har ökat drastiskt. Så frågan är om det kan finnas något samband?

I många år har läkarvetenskapen misstänkt att hög sockerkonsumtion kan orsaka håravfall och nu visar en ny kinesisk studie, som har publicerats i tidskriften Nutrients, att det med all sannolikhet kan finnas en mer eller mindre rak linje mellan intaget av söta drycker och risken att hårmanen tunnas ut.

Anonyma frågeformulär

Det är forskare från Tsinghua-universitetet i Peking som har granskat intaget av sockerhaltiga läsk bland en stor grupp män mellan 18 och 45 års ålder.

Med hjälp av frågeformulär, som deltagarna ombads fylla i anonymt, samlde forskarna in information om männens läskkonsumtion, eventuella hälsoproblem, rök- och dryckesvanor samt problem med håravfall. De fick även besvara ett antal frågor om sin psykiska hälsa.

Fyra liter söt dryck i veckan

Det resultat de kom fram till var tankeväckande.

Det visade sig exempelvis att deltagare med håravfall drack nästan fyra och en halv liter sockerhaltiga läskedrycker varje vecka, vilket var dubbelt så mycket som de deltagare som inte hade tappat hår.

De kinesiska forskarna poängterar att det behövs fler studier för att kunna någon otvetydig slutsats om sambandet. Men det är inte första gången som vetenskapen har observerat att socker och håravfall går hand i hand.

Ny forskning ger flintskalliga hopp.

© Shutterstock

Läs också:

Insulinresistens och inflammation

Redan år 2000 upptäckte finska forskare att personer med högt blodtryck, insulinresistens och fetma hade en större benägenhet att bli kala. Flera mekanismer som kan tänkas vara inblandade. Ett högt sockerintag kan exempelvis vara inflammatoriskt och leda till att kroppen inte kan producera tillräckligt stora mängder av de hormoner som är nödvändiga för en hälsosam och normal hårväxt.

För mycket socker är hälsoskadligt

Att bibehålla hårsvallet bör dock inte vara det enda motivet för att begränsa sockerkonsumtionen.

Ett stort dagligt intag av raffinerat socker och lättsmälta kolhydrater är skadligt av flera anledningar. Det kan exempelvis leda till att kroppen reagerar allt mindre på det insulin som produceras av bukspottkörteln. Resultatet kan bli insulinresistens och i värsta fall typ 2-diabetes. Dessutom kopplar forskare ett högt dagligt sockerintag till fetma och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.