Shutterstock

Forskare har hittat ett nytt vapen mot aggressiv lungcancer

Ett redan känt preparat visar lovande resultat mot småcellig lungcancer, som har en dödlighet på ända upp till 95 procent.

Lungcancer är den cancerform som dödar flest människor världen över.

Det beror dels på att det inte finns så många symtom i sjukdomens tidiga stadier, dels att patienter med lungcancer har en tendens att utveckla resistens mot kemoterapi.

Det gäller i synnerhet den aggressiva småcelliga lungcancern, som utvecklas fort och har en dödlighet på upp emot 95 procent. Omkring 15 procent av alla med lungcancer har småcellig lungcancer.

Patienterna svarar i regel positivt på den första behandlingen, men utvecklar ofta snart resistens och får bakslag, som inte kan behandlas med en ny runda kemoterapi.

Behandlingsmöjligheterna i ett längre perspektiv har därför varit begränsade. Fram till nu.

Forskare vid Monash University i Australien har nämligen hittat ett preparat som ser ut att hålla resistensen i schack och mer än fördubbla patienternas livslängd.

Genom att undersöka gener som ofta finns i cancerceller, så kallade onkogener, upptäckte forskarna att en viss grupp, MYC-onkogener, har varit överrepresenterade efter kemoterapi och förknippade med utvecklingen av resistens.

De satte därför i gång med att screena medicinska databaser för att hitta preparat som kunde motverka onkogenernas effekt. Och det gav utdelning.

Fimepinostat, som redan förekommer i kliniska försöka för behandling av hjärntumörer hos barn, hade rätt egenskaper, och efterföljande försök med möss visade att behandling med detta preparat både reducerade storleken på tumörer och markant förlängde livslängden.

När fimepinostat användes i kombination med andra läkemedel blev effekten ännu bättre.

Nästa steg är kliniska försök på människor, vilket forskarna planerar att inleda snarast möjligt.