Forskare: Enkel kostvana är effektiv mot tentastress

Om du har en tendens att få svettiga handflator – eller något ännu värre – inför tentamen, finns det goda nyheter.

© Shutterstock

De som studerar vidare på eftergymnasiala utbildningar känner till allt om att känna sig stressad i perioder, inför tentamina eller under uppsatsskrivningar.

Men det är nog inte så många som vet att de kan dra fördel både fysiskt och psykiskt av att äta ett par nävar valnötter varje dag. En studie, som har publicerats i tidskriften Nutrients, visar att ett dagligt intag av valnötter i dessa mängder kan motverka effekten av akademiska stressfaktorer och samtidigt ha en främjande inverkan på tarmfloran.

80 unga studenter testades

Det är forskare vid University of South Australia i Adelaide som har utfört försöket med 80 manliga och kvinnliga kandidatstudenter. Försöksdeltagarna delades in i två grupper, varpå den ena gruppen skulle äta 50 gram valnötter dagligen. Det andra gruppen fungerade enbart som kontrollgrupp. Båda grupperna testades tre gånger. Den första i början av deras 13 veckor långa universitetstermin, därefter i samband med tentamen och till slut två veckor efter att tentamen var avklarad.

Bättre sömn och mental hälsa

"Vi kunde se att de deltagare som åt cirka två nävar valnötter om dagen visade tecken på förbättringar inom ett flertal olika områden, när det gällde deras självrapporterade mentala hälsa. Dessutom fanns det förbättrade biomarkörer för ämnesomsättningen hos dem som åt valnötter, samt bättre sömnkvalitet i längden", berättar en av de två forskningsledarna, Mauritz Herselman, forskare och doktorand vid University of South Australia.

Mindre benägenhet för depression

De studenter som inte åt valnötter dagligen kände sig mer stressade och led mer av depression under perioden fram till tentamen, till skillnad från dem som åt valnötter. De valnötsätande försöksdeltagarna upplevde faktiskt en markant minskning i depressionsliknande känslor under perioden mellan det första och det avslutande kontrollbesöket.

Massor av hälsofrämjande ämnen

Det finns en bra förklaring till varför valnötter har dessa effekter på kropp och sinnelag.

Tidigare forskning har visat att valnötter innehåller omega-3-fettsyror, antioxidanter, sömnhormonet melatonin, polyfenoler, folat och E-vitamin, som alla är ämnen med en gynnsam inverkan på såväl hjärna som matsmältning. Många tror att man blir tjock av att äta valnötter, men det är en myt. En studie publicerad i Journal of Nutrients avslöjade att friska äldre personer som dagligen intog en mängd valnötter som motsvarade 300 kalorier inte visade några tecken på viktökning.

Shutterstock

©

Läs också:

En särskilt sårbar grupp

Enligt Världshälsoorganisationen WHO tillhör minst 75 procent av de personer som har psykiska sjukdomar åldersgruppen 24 år eller yngre. Det innebär med andra ord att studenter i denna fas av sin vidareutbildning är särskilt sårbara.

"Vår forskning visar att om man äter valnötter under dessa ganska stressiga perioder så kan man förbättra både den mentala hälsan och det allmänna välbefinnandet hos studenter. Dessutom är det en hälsosam och välsmakade snack och en allsidig ingrediens i många recept, som alltså kan motverka några av de negativa effekterna av akademiska stressfaktorer", förklarar lektorn Larisa Bobrovskaya vid University of South Australia.