Shutterstock
Stormarknad

Forskare: Dessa livsmedel borde märkas med en varning

Intaget av en mycket speciell grupp matvaror ser ut att öka risken att utveckla flera olika cancerformer.

"Rökning dödar." Du känner säkert till de stora varningstexterna på alla tobaksprodukter, som ska avskräcka konsumenten från att tända både den första cigaretten och nästa.

Nu anser en grupp forskare från Imperial’s School of Public Health, att liknande varningar även borde klistras på förpackningarna till en viss grupp livsmedel, som tydligen kan öka risken för flera cancerformer och slutligen leda till en för tidig död.

Uppmaningen kommer efter en studie i vilken forskare har finkammat hälsojournalerna till så många som 200 000 engelsmän under en tioårsperiod.

Forskarna övervakade deltagarnas allmänna hälsa under perioden och bedömde deras risk att utveckla 34 olika cancerformer. Varje deltagare genomgick dessutom 24 timmars övervakning av deras kost flera gånger under årens lopp.

Ökat antal cancerfall

En av upptäckterna i det stora datamaterialet var att det såg ut att finnas ett samband mellan ett stort intag av så kallade ultraprocessade livsmedel och en högre risk att utveckla cancer – framför allt cancer i äggstockarna och i hjärnan.

Ultraprocessade livsmedel är industriellt producerade matvaror med höga halter av salt, socker, fett, tillsatser och färgämnen. Typiska exempel är läsk, färdiglagade rätter, långtidshållbart bröd, chips och kakor. Men även en del korvar och frukostprodukter tillhör den extremt processade kategorin.

Vad är ultraprocessad mat?

Forskarna upptäckte att det för varje tioprocentig ökning i intag av livsmedlen hos en given deltagare ökade förekomsten av cancer i allmänhet med två procent och förekomsten av äggstockscancer specifikt med hela 19 procent.

Antalet cancerrelaterade dödsfall ökade också med sex procent för varje tioprocentig ökning i intag av den extremt bearbetade maten. Sambanden var oförändrade även efter att forskarna hade tagit med faktorer som exempelvis rökning, BMI och fysisk aktivitet i beräkningen.

Ovanligt högt i Storbritannien

Forskarna understryker själva att deras studier inte bevisar ett direkt orsakssamband, men att den ändå tar plats i en ström av studier som på senare år har pekat i samma mörka riktning.

"Våra kroppar reagerar kanske inte på samma sätt på de här processade ingredienserna och tillsatsämnena, som de gör på icke-processad mat. Ändå finns de ultraprocessade matvarorna överallt och marknadsförs med låga priser och inbjudande förpackningar", säger Kiara Chang, som är försteförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Hon förklarar att intaget av de hårt processade livsmedlen är ovanligt högt i Storbritannien, i och med att en genomsnittlig engelsman får mer än hälften av sitt dagliga energiintag från processade alternativ. Därför uppmanar hon också till handling.

"Vi behöver tydlig varningsmärkning på ultraprocessade livsmedel för att hjälpa konsumenterna att fatta bättre beslut", förklarar hon.

Andra forskare anser dock att vi behöver fler studier innan vi pekar ut dessa produkter och utser dem som den direkta orsaken till cancer. En av dem är Duane Mellor, som är dietist vid Aston University. Han anser att de negativa konsekvenserna i studien kan vara ett resultat av att deltagarna generellt sett äter färre hälsosamma matvaror. Och att det alltså inte nödvändigtvis är den ultraprocessade maten som är boven.

"När vi tittar på matintaget hos de personer som intog mer ultraprocessad mat hade de också en tendens att äta färre grönsaker och andra livsmedel som förknippas med en hälsosam kost", säger han bland annat till mediet New Atlas.