Shutterstock
Åldrande ålder

Forskare: Dessa känslor kan få dig att åldras snabbare än rökning

Amerikanska och kinesiska forskare har kommit fram till att två olika känslor uppenbarligen påskyndar åldrandet snabbare än rökning.

När du röker bidrar det till ditt biologiska åldrande med bland annat synliga ålderstecken på huden.

Men nu har en grupp av amerikanska och kinesiska forskare visat att känslor som ensamhet eller olycka ger betydligt mer fart åt åldrandeprocessen än rökning.

De har jämfört ett antal olika fysiska och mentala faktorer för att se hur dessa påverkar kroppens biologiska åldrande. I samband med detta har de kommit fram till att ensamhet, dålig nattsömn och känslan av att vara olycklig har en betydligt större negativ inverkan på åldrandet än vad rökning har.

Använde "åldersklocka" för sina beräkningar

"Kroppen och själen är sammankopplade – det är vårt huvudbudskap", förklarar Fedor Galkin, som är en av forskarna bakom den nya studien.

I tidskriften Aging-US förklarar forskarna hur de lyckades bygga en digital modell för åldrande – ett slags "åldersklocka" – baserad på data som de hade samlat in från 4 846 kinesiska vuxna år 2015 som en del av "China Health and Retirement Longitudinal Study" (CHARLS). Där tittade man på totalt 16 olika biomarkörer i blodet, såsom kolesterol och glukos. Dessutom undersökte de blodtryck, BMI och lungfunktioner.

Sjukdom åldrar kroppen

Med hjälp av "åldersklockan" kunde forskarna beräkna åldrandegraden hos 2 617 personer med sjukdomar som stroke, leversjukdom och lungsjukdom, det vill säga sjukdomar som är kända för att bidra till åldrandet av kroppen.

I detta sammanhang fann de att åldrandet hos de personer som drabbats av sjukdom var betydligt längre framskridet jämfört med de 4 451 friska vuxna personer med samma kronologiska ålder, kön och geografiska läge.

Ensamhet hade störst inverkan

Den genomsnittliga effekten av de olika sjukdomarna gjorde att 18 månader adderades till personernas faktiska ålder.

Den stora överraskningen kom dock när forskarna tittade på psykologiska faktorer. Där fann de att personer som kände sig olyckliga eller ensamma i genomsnitt fick 19,8 månader adderade till sin biologiska ålder. I jämförelse bedömdes rökare enligt beräkningar som gjordes med "åldersklockan" vara 15 månader äldre enligt icke-rökare i samma ålder.

Forskarna framhåller att det endast handlar om modellberäkningar som de har kommit fram till med hjälp av sin "åldersklocka".

De har ännu inte följt upp resultaten för att se om personer med psykiskt betungande problem faktiskt åldras snabbare. Det blir en viktig uppgift framöver att med hjälp av upprepade tester under en längre tid testa om modellberäkningarna stämmer, anser de.