Forskare: Den perfekta temperaturen i sovrummet

Bara fem grader högre temperatur ger både fysiska och mentala konsekvenser. Det visar en studie av personer över 60 års ålder.

Alla har varit med om att ligga och huttra i sängen för att det är iskallt i sovrummet. Eller tvärtom. Att det är så olidligt varmt i rummet att det är omöjligt att få en blund.

Rastlös sömn med många störningar eller för lite sömn är bägge problem som plågar många människor – i synnerhet på varma sommarnätter.

Så då är frågan: När blir temperaturen för hög?

20-25 grader är den perfekta temperaturen

En grupp forskare vid Marcus Institute for Aging Research samt Harvard Medical School, som båda ligger i Boston, Massachusetts, USA, bestämde sig för att ta reda på i vilken temperatur som är bäst att sova.

De gjorde en studie av 50 frivilliga som samtliga var över 60 år gamla och bodde i Boston, där klimatet påminner mycket om det nordeuropeiska. Försöket genomfördes i deltagarnas egna hem som försågs med termometrar och fuktighetsmätare i sovrummet. Dessutom skulle deltagarna bära ett slags tracker som övervakade sömn, hudtemperatur och rörelse.

Med hjälp av de data de hade samlat kunde forskarna senare se att den optimala temperaturen för en avslappnad och bra sömn hos äldre personer ligger mellan 20 och 25 grader Celsius.

Högre temperatur hade negativ effekt

Så snart temperaturen steg från 25 till 30 grader gick det ut över deltagarnas sömneffektivitet, vilket är den tid en person sover efter att ha lagt sig i sängen.

Med bara fem graders temperaturökning minskade sömneffektiviteten med upp till tio procent, vilket kanske inte låter så farligt till en början.

Tidigare forskning har emellertid visat att en reduktion av sömneffektiviteten på tio procent räcker för att det ska hämma hjärnans prestationsförmåga, öka stress, ångest och trötthet och till med påverka blodsockerbalansen dagen efter.

Förvärras av den globala uppvärmningen

Eftersom nätterna blir varmare i samband med den globala uppvärmningen föreslår forskarna som har gjort studien att man tittar närmare på hur vi kan förbättra temperaturerna inomhus, i synnerhet på äldreboende. De nämner bland annat lösningar temperaturreglering väggfärg och speciella byggmaterial.

"I samband med att vi kämpar mot alla olika konsekvenser av klimatförändringarna får vi absolut inte ignorera inverkan på något så elementärt som sömn", förklarar Amir Baniassadi, som är ingenjör och hälsoforskare vid Harvard Medical School och ledde den nya studien.

Vi kommer att förlora upp till 50 timmars sömn om året

Forskning har redan visat att dålig sömn kan ha långvariga konsekvenser för människors fysiska och mentala välbefinnande. Det kan till och med förändra vår uppfattning av andra och därmed ha negativa följder för parrelationer.

Dessutom visar beräkningar att de stigande temperaturerna vid år 2099 kommer att ha berövat varje enskild person cirka 50 timmars sömn om året. Det kommer framför allt att gå ut över äldre personer, som är mest känsliga för värmestress – både på dagen och på natten.

När det gäller den optimala sömntemperaturen på 20–25 grader poängterar forskarna att det dock vara stora individuella skillnader mellan olika människor. Varje person har sitt eget optimala temperaturspektrum och detta spektrum kan eventuellt förändras över tid.

Amir Baniassadi rekommenderar att människor själva gör de nödvändiga justeringarna för att få optimal sömn. Det kan vara att ha ordentlig ventilation i sovrummet, om det går att göra något åt själva bostadskonstruktionen, även om det är både komplicerat och dyrt.