Shutterstock

Forskare avslöjar myt om minskad sexlust under klimakteriet

Det är inte bara hormonella förändringar som leder till mindre sexlust hos kvinnor, visar studie.

Klimakteriet har dåligt rykte. Många upplever värmevallning, svettningar, dålig nattsömn och humörsvängningar och nedsatt sexlust.

Men en studie tyder nu på att hormonella förändringar under klimakteriet tydligen inte är huvudorsaken till att många upplever en minskad sexlust under just de åren.

Det spelar nämligen roll för lusten under klimakteriet att menstruationen upphör och nivåerna av östrogen och progesteron därmed minskar.

Men det finns andra, minst lika viktiga variabler, som spelar in, enligt en studie som har publicerats i Journal of Sex Research.

Resultaten grundas på data från 2 133 kvinnliga deltagare i en brittisk studie som genomfördes mellan 2010 och 2012.

Senare följde forskarna upp med intervjuer mer 23 kvinnor i åldern 45-59 år.

Känner ansvar för flera generationer

För det första pekar forskarna på att många kvinnor får barn senare i livet än tidigare generationer. Samtidigt lever deras egna föräldrar längre, vilket ofta innebär att kvinnorna känner sig ekonomiskt och känslomässigt ansvariga för både sina barn och sina åldrande föräldrar.

Många medelålders kvinnor jonglerar samtidigt ett heltidsarbete och kan själv tampas med hälsoproblem. Allt detta är faktorer som kostar energi, som kvinnorna därför inte kan ägna åt sina sexliv, enligt studien.

Inget samband

I studien ombads kvinnorna dessutom att utvärdera sina sexliv utifrån tre målpunkter: tillfredsställelse, frekvens och funktionalitet.

Mot den bakgrunden kunde forskarna konstatera att det inte fanns något samband mellan deltagarnas ålder – och huruvida de hade hamnat i klimakteriet – och deras betyg på sina sexliv.

Uppföljningsintervjuer med 23 kvinnliga deltagare i åldern 45-59 år gav stöd åt resultaten.

Enligt forskarna kunde man däremot dra slutsatsen att medan kvinnor i klimakteriet sällan har något rikt sexliv – en tredjedel av de tillfrågade svarade att de inte hade haft sex under den senaste månaden – så var de flesta nöjda med det sex de hade.