Shutterstock
Fötter på badrumsvåg

Förändringar i kroppsvikt kan avslöja din risk för demens

Det är inte bara övervikt som ökar risken för att utveckla demens senare i livet, säger forskare bakom en ny studie.

Demens är ett ökande hälsoproblem, som just nu påverkar minst 55 miljoner människor i världen och som förväntas drabba hela 153 miljoner människor till år 2050.

Därför arbetar forskare över hela världen för att förstå hur vi kan bromsa att demenssjukdomarna utvecklas innan de försvagat hjärnan och de mentala förmågorna.

Övervikt har tidigare pekats ut som en riskfaktor för att utveckla Alzheimers sjukdom. Men nu visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer’s Association att speciella mönster i vår kroppsvikt kan ha ett samband med utvecklingen av demens senare i livet, samt att undervikt också spelar en roll.

Vad är BMI?

Body Mass Index, BMI, räknas ut genom att dividera vikt i kilo med längd upphöjt till två. Världshälsoorganisationen WHO använder följande BMI-intervaller:

  • <18,5: undervikt
  • 18,5 till 24,99: normal vikt
  • ≥25: övervikt
  • ≥30: fetma

Upptäckte speciellt mönster

I studien analyserade forskarna data från en långvarig studie av invånare i staden Framingham, Massachusetts. Deltagarna följdes under 39 år och deras kroppsvikt registrerades vartannat till vart fjärde år.

Av samtliga 14 000 deltagarna i studien valde forskarna ut 2 405 deltagare utan demens i åldrarna 30 till 50 år och undersökte hur deras kroppsvikt utvecklades – både hos dem som fick demens och dem som inte fick det.

Siffrorna avslöjade att de deltagare som först hade ett stigande BMI mitt i livet och senare ett minskande BMI mitt i livet, såg ut att löpa en ökad risk att utveckla demens jämfört med de deltagare som inte gick ned i vikt.

Övervikt kan bli skadligt för hjärnan

Resultaten stämmer med Kasper Jørgensens förväntningar. Han är neuropsykolog vid Nationella kunskapscentret för demens i Danmark och följer forskningen noga.

Kasper Jørgensen förklarar att vi redan vet att övervikt och fetma mitt i livet kan öka risken för att utveckla demens, eftersom det bland annat kan leda till för mycket insulin i blodet, vilket kan vara skadligt för hjärnan. Dessutom visar andra studier på att undervikt, särskilt sent i livet, utgör en risk för demens.

Man med stor mage
© Shutterstock

Läs också:

Det som är en nyhet för honom är att forskarna denna gång har tittat på utvecklingen i BMI som ett förlopp och har pekat ut en speciell riskgrupp som först går upp i vikt och sedan går ned igen. Han uppmanar alla att vara uppmärksamma på decimalerna på vågen – speciellt i medelåldern.

"Vi kan se en mycket kraftig ökning av risken att utveckla demens senare i livet vid fetma eller övervikt mellan 45 och 64 år – så man bör vara särskilt uppmärksam på att hålla sig i form i medelåldern, eftersom det då finns mycket att göra för att minska risken", anser han.