Shutterstock
salt

För mycket salt i kosten kan skada minnet

En studie visar att förhöjt blodtryck orsakat av saltintag kan hänga ihop med kognitiv nedsättning.

Det har länge varit känt att ett högt saltintag via kosten leder till ökad risk för förhöjt blodtryck, eftersom salt i hög grad påverkar vårt hjärt-kärlsystem.

Men enligt en japansk studie kan ett förhöjt saltintag dessutom kan leda till en ökning av ett flertal biomarkörer som är förknippade med Alzheimers sjukdom och andra demenssymtom.

Studien visar att hög saltkonsumtion förstärker de fosfat som bildar klungor av så kallade tauproteiner i hjärnan. Resultaten är anmärkningsvärda, eftersom tau är ett nyckelprotein för utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

I studien utfodrade forskarna möss med en hög saltupplösning, bestående av två procent natriumklorid i dricksvattnet, under tolv veckor. Samtidigt övervakades mössens blodtryck.

Resultaten visade ett flertal kritiska förändringar i mössens hjärnor.

Förutom att antalet fosfat kopplade till det Alzheimer-relaterade tauproteinet ökade, så visade resultaten också en minskning av enzymet CaMKII, som ingår i hjärnans signalsystem.

Forskarna sökte sedan efter förändringar i angiotensin II (Ang II) och dess receptor AT1 samt lipidmolekylen prostaglandin E2 (PGE2) och dess receptor EP1. Hormonet Ang II spelar en avgörande roll för vätskebalansen och regleringen av blodtrycket, medan PGE2 är förknippat med förhöjt blodtryck och inverkan på nervsystemet.

Resultaten visade att ett högt saltintag påverkar samtliga faktorer. Förhöjt blodtryck orsakat av saltintag ger försvagad kognitiv funktion i samspel med det korsande fältet mellan Ang II-AT1 och PGE2-EP1.

Äldre dam
© Karsten Thormaehlen

Alzheimers sjukdom utvecklas i tre steg

Japans befolkning tillhör de som åldras fortast i världen och landet har en hög förekomst av demens.

Eftersom det ännu inte finns någon behandling som kan bota sjukdomen är den här studien väsentlig för framtida forskning i kognitiv nedsättning.

"Denna studie har både social och ekonomisk betydelse i och med att de årliga sociala omkostnaderna för demensbehandling i Japan konstant når nya höjder", förklarar Akihiro Mouri, medförfattare och professorn vid Fujita Health University.

Japanerna har dessutom en avvikande inställning till salt jämfört med resten av världen, eftersom de ser salt som heligt och en naturlig del av de flesta måltider.