Shutterstock/Design_Cells
Kretslopp

Folksjukdom kan öka risken för demens hos äldre med 42 procent

Australiska forskare har tittat på siffror från nästan 35 000 personer från hela världen och har nu gjort en viktig upptäckt.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demens en av huvudorsakerna till funktionsnedsättningar bland äldre och tillståndet drabbar inte mindre än tio miljoner nya människor varje år.

Därför är det också viktigt att identifiera de hot som kan öka risken att drabbas av den allvarliga sjukdomen. Och nu har en grupp australiensiska forskare från flera olika universitet tydligen lärt sig om ett av dem.

Forskarna granskade resultaten från 17 olika studier, som alla handlade om ett eventuellt samband mellan demens och högt blodtryck hos personer över 60 år.

Flera tidigare studier har visat att det finns ett starkt samband mellan högt blodtryck mitt i livet och en högre risk att senare i livet utveckla vaskulär demens, som orsakas av rubbningar i hjärnans blodförsörjning.

I gruppen äldre personer över 60 år har forskarna dock hittills inte påvisat samma starka samband, eftersom resultaten pekar i flera olika riktningar.

Äldre dam
© Karsten Thormaehlen

Alzheimers sjukdom utvecklas i tre faser

I den nya studien tittade australiska forskare på data från 34 519 personer utan demens från 16 olika länder.

Deltagarna, som hade en medelålder på 72,5 år vid studiens början, delades in i tre olika kategorier:

En grupp friska deltagare, en grupp som behandlats för förhöjt blodtryck och en grupp med obehandlat förhöjt blodtryck.

Forskare: "Viktigt att behandla"

Analyserna av alla data visade att deltagare med obehandlad förhöjt blodtryck verkade ha en 42 procent ökad risk för demens jämfört med den friska kontrollgruppen.

När forskarna jämförde dem med den grupp av deltagare som hade fått behandling för sitt höga blodtryck var den ökade risken 26 procent.

En av begränsningarna med studien, enligt forskarna själva, är att definitionen av förhöjt blodtryck har förändrats över tid och varierar mellan olika länder.

Forskarna själva påpekar också att de metoder som användes för att diagnostisera demens var olika, och att vissa av deltagarna utvecklade demens så snart efter att studien inleddes att de kan ha haft oupptäckt demens redan då.

Ändå är deras slutsats glasklar:

"Vår studie ... ger de starkaste uppgifterna hittills om vikten av att behandla högt blodtryck, även sent i livet", skriver de bland annat i studien, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Jama Network Open.