Fel sömnmängd förkortar livet – men forskarna har en lösning

Studie: Både för lite och för mycket sömn kan förkorta ditt liv. Men det kan du skydda dig mot på ett förvånansvärt enkelt sätt.

Studien, som är den första i sitt slag, har utförts på 92 221 personer i åldrarna 40–73 år.

© Shutterstock

Om du vill leva länge ska du varken sova för lite eller för mycket. Bägge delar har enligt vetenskapen en tendens att öka risken för dödsfall i förtid.

Varför vet man inte, men forskare har kommit fram till hur vi kan minimera skadeverkningarna av en felaktig mängd sömn – och lösningen är förvånansvärt enkel.

Tidigare forskning var oprecis

Det har redan påvisats att det bästa receptet på ett långt liv är att bland annat se till att få lagom mycket av både sömn och fysisk aktivitet.

Forskarna har emellertid inte förstått hur stor roll den fysiska aktiviteten spelar, eftersom tidigare studier har grundats på egenrapportering och därför inte kunnat ge några exakta data.

Den springande punkten

Långt om länge kan kinesiska forskare nu visa att fysisk aktivitet är den springande punkten. Det har de gjort genom att förse en stor grupp försökspersoner med rörelsesensorer (accelerometrar), som registrerar när en person är aktiv eller i vila.

”Vår forskning visar att ökad fysisk aktivitet minskar den förhöjda risk för dödsfall i förtid som följer av både för lite och för mycket sömn”, förklarar studiens ledare, doktor Jihui Zhang vid Guangzhou Medical University i Kina.

Studie av över 90 000 personer

Studien, som är den första i sitt slag, har utförts på 92 221 personer i åldrarna 40–73 år. Försöksdeltagarna hade på sig en rörelsesensor i en vecka.

Deltagarna delades in i tre grupper utifrån sömnens längd: kort (under sex timmar), normal (sex till åtta timmar) och lång (över åtta timmar). Även den totala mängden fysisk aktivitet delades in i tre grupper: låg, medium och hög. Förutom detta klassades aktivitetsgrupperna medium och hög som antingen i linje med WHO:s rekommendationer eller inte.

Studerade risken för förtida dödlighet

Därefter jämförde forskarna de olika grupperna med dels den totala dödligheten, dels dödsfall orsakade av hjärt-kärlsjukdom och cancer.

Då såg de tydligt att mängden sömn och fysisk aktivitet förändrade risken för dödsfall i förtid.

Brist på motion märks på dödligheten

Hos deltagarna med lägst grad av fysisk aktivitet var den största och den minsta sömnmängden förknippad med 16 respektive 37 procent förhöjd risk när det gällde den totala dödligheten.

Hos dem i gruppen som klassats som medium avseende fysisk aktivitet var det bara kategorin minst sömn som gav utslag. Den ökade den totala dödligheten med 41 procent.

För dem som motionerade intensivt hade mängden sömn ingen inverkan alls på dödligheten.

Ökad aktivitet jämnade ut skillnaderna

Med hänsyn till dödligheten i hjärt-kärlsjukdom hade de som var minst fysiskt aktiva 69 procent förhöjd risk för dödsfall i förtid. Den risken utjämnades emellertid om motionsmängden ökades till medium eller hög.

När det gällde dödligheten i cancer löpte de som sov mest och motionerade minst 21 procent förhöjd risk, men den utjämnades genom fysisk aktivitet av kategorierna medium eller hög.

Viktigt att följa WHO:s mål

Liknande resultat observerades bland dem som tillhörde de två kategorierna medium eller hög avseende fysisk aktivitet. Bland dem som inte nådde upp till WHO:s riktlinjer var kategorierna minst och mest sömn förknippade med 31 respektive 20 procent förhöjd risk när det gällde den totala dödligheten. Risken utjämnades dock genom om motionsmängden ökades, så att den överensstämde med WHO:s rekommendationer.

Avseende kardiovaskulär dödlighet var det så att de som sov minst och inte nådde upp till WHO:s rekommendation för motion löpte 52 procent förhöjd risk. Men risken försvann om de nådde upp till WHO:s mål.

För cancerdödligheten var det så att de som sov mest och inte nådde upp till WHO:s motionsmål löpte 21 procent förhöjd risk. Men den utjämnades genom att nå upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

Lagom mycket sömn och motion är idealet

”Resultaten av vår studie visar att om man ser till att få lagom mycket motion, så kan det bidra till att motverka de skadliga effekterna av fel sömnmängd”, säger doktor Zhang.

Han understryker dock att det allra bästa är att eftersträva att både få rätt mängd sömn och vara lagom fysiskt aktiv.