Shutterstock

Extrem ökning av allvarlig sjukdom

Antalet personer som drabbas av sjukdomen väntas öka drastiskt under kommande 25-årsperiod. Och övervikt hjälper till att förvärra problemet.

Artros är en sjukdom som uppstår i leder när det skyddande ledbrosket försvinner, så att de blottade benändarna rubbas mot varandra. Det leder till nedsatt ledrörlighet och smärta, samt kan vara förödande för livskvaliteten.

Vanligtvis uppstår artros – även kallat osteoartrit – främst hos dem åldrande delen av befolkningen, men forskare har granskat de senaste 30 årens statistik och observerat att artros blir allt vanligare hos alla åldersgrupper. Övervikt ser ut att vara en avgörande orsak.

Utifrån nya beräkningar uppskattar experter att när vi kommer fram till år 2050 kommer knappt en miljard människor i världen att ha artros. Det estimerade befolkningstalet som enligt Förenta nationerna vid den tiden har nått upp till 9,7 miljarder innebär att var tionde person i världen kommer att ha drabbats av artros.

Markant ökning

Forskarna bakom studien har analyserat ökningen i artros under de senaste årtiondena i mer än 200 länder. År 1990 hade 256 miljoner människor med artros. År 2020 hade siffran stigit till 595 miljoner, vilket är en ökning på 132 procent. Vi får dock inte glömma att räkna in den ökade världsbefolkningen. Från 1990 till 2020 ökade antalet människor i världen från 5,2 miljarder till 7,8 miljarder, så att den relativa ökningen i artros är 55 procent, vilket fortfarande är alarmerande.

"Om vi tar med i beräkningen att människor lever längre och att världsbefolkningen växer, måste vi vänta oss att detta kommer att lägga en otrolig press på sjukvården i de flesta länder", förklarar studiens ledare, Dr. Jaimie Steinmetz vid Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME).

Drabbar främst kvinnor

Artros uppstår oftast i knän och höfter, och enligt den nya studien, som har publicerats i The Lancet Rheumatology, kommer det även framledes att huvudsakligen vara knälederna som drabbas av artros. Men det kommer även att finnas en markant ökning av förekomsten av artros i andra delar av kroppen, exempelvis armbågar och axlar.

Kvinnor är tydligen mer utsatta än män. År 2020 var 61 procent av artrospatienterna kvinnor och bara 39 procent män. Det kan ha ett flertal olika orsaker.

"Just nu tittar forskarna på möjliga orsaker till könsskillnaden i artros, men de tror att det främst beror på genetiska omständigheter, hormonella faktorer och anatomiska skillnader", förklarar Dr. Jacek Kopek, professor vid School of Population and Public Health under University of British Columbia, som är medförfattare till studien.

Fetma är en betydande orsak

Fetma är som sagt en avgörande faktor i förhållande till risken att utveckla artros och om man lyckas motarbeta de omfattande problemen med övervikt, som framför allt förekommer i utvecklingsländerna, kan problemet med artros kanske minskas med upp till 20 procent, enligt forskarna bakom studien.

År 1990 låg fetma bakom 16 procent av artrosfallen och år 2020 hade siffran stigit till 20 procent.

"De olika ländernas sjukvård och regeringar har nu chansen att engagera sig i och delta i arbetet med att urskilja de sårbara befolkningsgrupperna och identifiera orsakerna till artrosproblemet och utveckla strategier som kan förebygga eller bromsa tillväxten av denna sjukdom", förklarar Dr. Liane Ong, som är ledande forskare vid IHME och medförfattare till studien.