Shutterstock
Kræft læge

Experter: Utbredd okunskap om farlig typ av cancer

En ny europeisk undersökning gör experter bekymrade. Många cancerpatienter skulle inte ens reagera på varningssignaler.

Cancer i urinblåsan är inget skämt. År 2020 registrerades 573 278 nya fall och 212 536 dödsfall över hela världen. Det är den tionde vanligaste cancerformen och just på grund av dessa siffror skrämmer det urologföreningen i Europa (European Association of Urology) att okunskapen och även likgiltigheten mot sjukdomen är stor.

En helt ny europeisk enkät utförd av European Association of Urology (EAU) visar dessvärre att Europa ligger i topp när det gäller cancer i urinblåsan, samtidigt som människor har väldigt lite kunskap om symtomen på sjukdomen. Enligt EAU-undersökningen känner 60 procent av de tillfrågade inte till cancer i urinblåsan och vet inte hur allvarlig denna cancerform är.

Blod i urinen är ett varningssignal

Ett av de tidiga tecknen på cancer i urinblåsan är blod i urinen eller förändringar i urinens färg. Detta bör normalt få människor att omedelbart uppsöka en läkare, men hela 55 procent av studiedeltagarna visste inte ens att det fanns ett samband mellan urinfärgen och risk för cancer. Att reagera snabbt på synliga tecknen som blod- och färgförändringar gör att chansen för att uppnå ett betydligt bättre behandlingsresultat ökar.

Trots det uppgav 75 procent av deltagarna att de inte regelbundet kontrollerar färgen på sin urin, och 22 procent sa att de sällan eller aldrig gör det. Det som dock förvånade urologerna mest var att 20 procent av undersökningens deltagare sa att de skulle vänta en vecka eller längre med att träffa sin läkare om de upptäckte att deras hade ändrat färg från gult till orange, rosa eller rött. Den vanligaste förklaringen till att man inte gick till doktorn var att folk trodde att symtomen skulle gå över av sig själv.

– När det handlar om cancer i urinblåsan är det avgörande för överlevnaden att upptäcka symtomen tidigt. Patienter som diagnostiseras i det första stadiet av sjukdomen har 80 procents chans att överleva inom de första fem åren, jämfört med endast 40 procent i tredje stadiet. Vår undersökning visar att det finns ett akut behov av ökad medvetenhet hos allmänheten gällande symtomen på blåscancer och snabb konsultation med en läkare eller urolog. Detta kommer att hjälpa till med tidigare diagnos och lägre dödlighet, säger professor Arnulf Stenzl, som är generalsekreterare för EAU och ledare för studien.