Shutterstock

Ett visst vitamin ser ut att kunna förebygga självmord

Forskarna såg ett tydligt samband mellan intag av vitaminet och färre självmordsförsök i en stor studie med data från över en miljon personer.

Självmord förekommer i alla samhällsskikt och åldersgrupper – och det kan finnas en uppsjö av olika orsaker till att människor försöker ta sitt eget liv.

Därför finns det också ett flertal olika former av hjälp att få, som kan ha god effekt på en deprimerad person som överväger självmord.

Nu belyser en amerikansk studie ljus ett hittills blankt blad gällande förebyggande insatser. Ett visst vitamin ser nämligen ut att kunna minska risken för självmord avsevärt.

Det framgår av en vetenskaplig artikel, som har publicerats i tidskriften PLoS ONE, som beskriver en framgångsrik behandling av amerikanska krigsveteraner.

Veteraner som grupp kännetecknas nämligen av att löpa synnerligen hög risk att dö av självmord.

Enligt American Psychological Association är risken att veteraner dör av självmord ända upp till drygt 1,5 gånger högre än hos andra vuxna.

Markant skillnad mellan olika grupper

I studien har forskare granskat data från 1,3 miljoner veteraner som hade registrerats hos USA:s veterandepartement.

Forskarna tog utgångspunkt i de personer som hade blivit medicinerade eller haft minst en interaktion med ett apotek under åren mellan 2010 och 2018.

En avsevärd andel av dem ordinerades D-vitamintillskott i deras behandling – och forskarna kunde därmed jämföra gruppen som fick tillskott av D-vitamin med den grupp som inte hade fått vitamintillskottet.

Mot bakgrund av dessa data kunde de konstatera att det fanns en markant skillnad gällande förekomsten av "självmordsförsök och självskadebeteende" i den grupp som fick D-vitamin, jämfört med gruppen som inte fick D-vitamin.

©

Vad är D-vitamin?

De som hade fått D2-vitamintillskott löpte omkring 48 procent lägre risk för självmordsförsök än personerna i den grupp som inte fick vitamintillskott.

Forskarna påpekar dessutom att effekten – av oförklarliga skäl – var ännu mer uttalade bland afroamerikanska krigsveteraner.

I den gruppen kunde forskarna konstatera omkring 60 procents minskad risk för självmordsförsök och självskadebeteende hos dem som fick vitamintillskott.

Studien har dock sina begränsningar. Eftersom forskarnas data bara avspeglar vilka som fick D-vitamin på recept, framgår det inte av studien om några av personerna i kontrollgruppen hade köpt samma vitamin receptfritt.

Samtidigt är det oklart om andra faktorer än D-vitaminintag kan ha påverkat studiens resultat. Forskarna vet exempelvis inte om personerna som fick D-vitamin på recept också fick större stöd av närstående eller om något annat kan ha påverkat dem och minskat risken för självmordsförsök.

Därför krävs det fler studier på området som stöder forskarnas resultat.

Om du befinner dig i kris eller har självmordstankar kan du kontakta Självmordslinjens telefonrådgivning på 90101, dygnet runt alla dagar.