Enorm studie: Överviktiga ser ut att ha en mycket överraskande fördel

Studien bekräftar tydligen myten om att överviktiga människor har en anmärkningsvärd fördel jämfört med normal- och underviktiga patienter med hjärtsvikt.

Enligt forskarna ska studiens resultat inte tolkas som ett bevis för att det kan löna sig att gå upp i vikt när jag lider av hjärtsvikt.

© Shutterstock

Paradoxen är iögonfallande.

Den breda forskningen visar att överviktiga människor löper större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än normal- och underviktiga.

Men samtidigt pekar flera studier på att överviktiga löper lägre risk att dö när de väl har drabbats av hjärtsjukdom.

Fenomenet kallas "fetmaparadoxen" och överviktens tydligt skyddande effekt är föremål för intensiv debatt.

En del forskare hävdar att det är en icke-existerande omständighet och att bevis på motsatsen beror på otillfredsställande mätningar av fetma eller att överviktiga personer får bättre behandling än andra.

Nu har en omfattande svensk studie emellertid bekräftat paradoxen bland personer med hjärtsvikt.

Försiktiga resultat

Forskarna delade in knappt 70 000 patienter som hade varit inlagda på sjukhus med hjärtsvikt i olika BMI-grupper.

BMI står för Body Mass Index och är ett mått som med hjälp av din längd och vikt tar reda på om din vikt är hälsosam. Personer med ett BMI mellan 18,5 och 24,9 kategoriseras som en hälsosam, normal vikt.

Forskarna kom fram till att överviktiga patienter med ett BMI på 25 eller högre löpte en längre risk att dö än patienter med normal vikt, trots att överviktiga löper 30 procent högre risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med normalviktiga.

Samtidigt visade det sig att underviktiga patienter med ett BMI under 18,5 löpte högre risk att då till följd av hjärtsvikt än normalviktiga.

Vad är hjärtsvikt?

  • Hjärtsvikt betyder att hjärtmuskeln är försvagad och inte orkar pumpa runt blodet som tidigare.
  • Hjärtsvikt kan ge symtom som trötthet, andnöd och svullnader.
  • Hjärtsvikt kan ha olika orsaker: Hjärtmuskeln kan bli svagare med tiden till följd av för högt blodtryck, hjärtinfarkt eller andra hjärtproblem. I andra fall blir hjärtat stelare och har svårt att fyllas upp med blod ordentligt. Bådadera kan hindra hjärtat från att pumpa runt tillräckligt mycket blod i kroppen.
  • Ett högt BMI ökar risken för hjärtsvikt. Det beror på att övervikt utsätter hjärtat för extra press, som sedan måste arbeta hårdare för att pumpa blod. Med tiden kan det göra hjärtat svagare och öka risken för hjärtproblem, bland annat hjärtsvikt.
  • Hjärtsvikt ökar risken för tidig död.

Enligt forskarna bakom studien väcker deras resultat liv i debatten om fetmaparadoxens existens. De poängterar dock samtidigt att det kan handla om så kallad omvänd kausalitet.

Patienter med allvarlig hjärtsvikt går nämligen ofta ned i vikt därför att de får minskad aptit och ökad energiförbrukning till följd av hjärtats extra arbete.

Därför kan den högre dödligheten bland normalviktiga bero på att sjukdomen har varit så allvarlig för tidigare överviktiga personer att de har avlidit vid en avsevärt lägre vikt.

"Resultaten bör inte tolkas som bevis för fördelarna med att gå upp i vikt när man har hjärtsvikt eller inte har en hälsosam livsstil", förklarar Giulia Ferrannini, huvudförfattare och post dok vid Karolinska institutet.

En dansk studie har tidigare avlivat fetmaparadoxen efter att mätningar av relationen mellan midja och längd ger ett mycket mer rättvisande mått av hjärtsviktspatienters förväntade prognos än BMI-mätningar.

Officiella riktlinjer rekommenderar faktiskt att forskningen av övervikt och fetma även kan använda andra och fler måttparametrar än BMI, för att förstå hjärtsjukdomens risk för olika personer.