Enkelt test avslöjar hjärnans åldrande

Vissa saker blir vi bättre på med åren. Men med en viss övning går det åt andra hållet efter att du har haft 55 ljus i födelsedagstårtan.

Studien har utförts med en stor grupp människor i åldersgruppen 40-64 år.

© Shutterstock

"Walk and talk" är något som verkligen vunnit insteg på allt fler platser – allt från coachning och terapi till företagskonferenser. Och det finns ju ingenting bättre än att njuta av naturen och diskutera viktiga ämnen under en och samma promenad.

Innan du vet ordet av kan du ha gått igenom en mängd ämnen och tillryggalagt flera kilometer.

Sämre på att gå och prata samtidigt

Det är ju gott och väl. För det har nämligen visat sig att det inte är lika lätt för alla åldersgrupper att gå och prata samtidigt, vilket ju är hela tanken med "walk and talk".

En studie, som har publicerats i The Lancet Healthy Longevity visar närmare bestämt att när personer passerar 55 års ålder får de successivt svårare att exempelvis föra ett samtal samtidigt som de går.

Förbrukar samma hjärnresurser

Det beror inte på att deras fysiska form har försämrats, utan hänger snarare ihop med åldersrelaterade förändringar i hjärnans funktioner.

"När man går och samtidigt ska aktivera hjärnan stressas det motoriska kontrollsystemet, eftersom de två olika aktiviteterna konkurrerar om samma resurser i hjärnan", förklarar forskningsledaren Junhong Zhou vid Beth Israel Deaconess Medical Center. Äldre personer har svårare för detta.

Påverkar människors gång

Andra aktiviteter som att läsa skyltar eller fatta beslut samtidigt som man går blir också svårare med åldern, berättar hon.

Studien har genomförts på 640 personer i åldersgruppen 40-64 år. Deltagarna hade helt stabil gång så länge de lugnt promenerade för sig själva.

"Men när vi vad deltagarna att gå samtidigt som de skulle utföra en uträkning i huvudet, observerade vi små, men ändå avgörande förändringar i sättet att gå. Dessa förändringar visade sig hos dem som var 55 år eller äldre", berättar Junhong Zhou.

Bör testas regelbundet

Enligt studien kan en försämrad förmåga att utföra enkla hjärnaktiviteter och samtidigt gå kopplas ihop med en förlust av kognitiva förmågor, fallolyckor och förändringar i hjärnans tillstånd hos äldre personer.

Av samma anledning anser forskarna att det är viktigt att testa äldre personers förmåga att röra sig samtidigt som de använder hjärnan, eftersom det kan ge en bra bild av deras kognitiva tillstånd.