Shutterstock

En näve av detta livsmedel om dagen ser ut att minska risken för depression

Livsmedlet har antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper, som enligt forskarna har en skyddande effekt på hjärnan.

Enligt studier uppskattas omkring sex procent av den europeiska befolkningen lida av depression, vilket motsvarar 44,5 miljoner personer.

Vi på Illustrerad Vetenskap har tidigare skrivit om forskning som visar att sociala medier tär på vår mentala hälsa och att bara en vecka utan uppkoppling till internet minskar risken för depression.

Nu tyder ny forskning från University of Castilla-La Mancha på att ett visst livsmedel ser ut att kunna minimera risken att drabbas av depression.

Den spanska studien visar att 30 gram nötter om dagen tydligen kan reducera risken för depression hos vuxna med 17 procent.

Det gäller ett brett sortiment av nötter, bland annat saltade och osaltade mandlar, cashewnötter, jordnötter, pistaschnötter och paranötter.

Resultatet var oberoende av andra faktorer som kan påverka vår mentala hälsa.

"Våra resultat framhäver nötternas kapacitet att förebygga depression hos dem som inte har några andra kända riskfaktorer för depression, såsom fetma, ohälsosam livsstil, ensamhet och medicinska biverkningar", förklarar Bruno Bizzozero-Peroni, som är huvudförfattare och doktorand i hälsoforskning vid University of Castilla-La Mancha, i ett pressmeddelande.

Nötter innehåller antiinflammatoriska ämnen

Forskarna undersökte 13 500 britter mellan 37 och 73 år, som inte hade diagnostiserats med depression vid studiens början.

Under en femårsperiod undersöktes en grupp deltagare som åt nötter varje dag, en annan grupp som åt nötter då och då, samt en sista grupp som antingen sällan åt nötter eller inte alls.

Under de fem åren diagnostiserades åtta procent av deltagarna med depression och forskarna kunde se att ett lågt till måttligt intag av nötter motsvarande en daglig portion på 30 gram såg ut att minska risken för depression med 17 procent jämfört med de deltagare som inte åt nötter.

Det kan enligt de spanska forskarna bero på att nötternas antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper hjälper till att skydda hjärnan mot depressionens fysiska intåg.

Depression minskar bland annat hjärnans aktivitet i hippocampus – en region i hjärnan som spelar en viktig roll för vårt minne.

Forskarna säger att "ju fler nötter, desto bättre", men understryker också att du kan öka ditt hjärtas hälsa avsevärt bara genom att äta ett par nötter i stället för inga alls.

Tidigare studier av nötters hälsofrämjande egenskaper har bland annat visat att nötter reducerar risken att dö i lung-, hjärn- eller hjärtsjukdomar samt risken att insjukna i cancer.

Forskarna poängterar att det behövs fortsatta studier för att slå fast exakt hur nötter påverkar risken att drabbas av depression.