En förbisedd orsak till hjärt-kärlsjukdomar

Läkarvetenskapen har länge betraktat kolesterol som den värsta fienden för hjärthälsan. Men forskning avslöjar ett mycket större hot.

Forskarna har analyserat resultaten av tre stora studier, i vilka olika terapier mot blodproppar i hjärtat och stroke har testats på totalt 31 245 patienter.

© Shutterstock

Hjärt-kärlsjukdom tar kål på fler människor än något annan sjukdom och under flera årtionden har läkare varit övertygade om att kolesterol är den största boven. Tidigare studier hade nämligen visat att personer som har en hög halt av det "dåliga" kolesterolet i blodet – även känt som LDL (low-density lipoprotein) – oftare drabbas av stroke med dödlig utgång jämfört med personer som hade mindre av kolesterolet.

Samtidigt visste forskare att kolesterol var en av huvudbeståndsdelarna i de plackformationer som gör att blodådrorna blir trängre och i värsta fall går sönder, så att fragment kilas fast i hjärtats kransartärer med risk för dödlig blodpropp i hjärtat.

Det visade sig emellertid att vi har riktat kikaren mot fel fiende. Det är inte alls kolesterolet som är det största hotet.

Markant större riskfaktor

Det är däremot inflammation.

Amerikansk forskning avslöjar att personer som tar kolesterolsänkande statiner är inflammation en markant större riskfaktor för blodpropp i hjärtat och stroke, än om man fortsätter ha förhöjda kolesterolnivåer.

"Det säger sig självt att om vi inte tittar på kroppens inflammatoriska respons, kommer vi aldrig att övervinna dessa sjukdomar. Det är inte längre en hypotes, utan ett dokumenterat faktum", förklarar Paul Ridker, som är kardiovaskulär epidemiolog och biomedicinsk forskare samt en av personerna bakom studien, som har publicerats i the Lancet.

C-reaktivt protein avslöjar inflammation

Forskarna har analyserat resultaten av tre stora studier, i vilka olika terapier mot blodproppar i hjärtat och stroke har testats på sammanlagt 31 245 patienter, som samtliga redan gick på kolesterolsänkande statiner.

Vid studiens start analyserades deltagarnas blod, för att konstatera kolesterol samt ett naturligt ämne som heter C-reaktivt protein (CRP) och är en så kallad markör för inflammation i kroppen. Alla tre studier avslöjade att förhöjt CRP var en markant större riskfaktor för hjärt-kärldödlighet, än vad som var fallet med kolesterol.

268 procent högre dödlighet

Helt konkret hade patienterna med de högsta CRP-värdena 268 procent högre hjärt-kärldödlighet än patienterna med de lägsta CRP-värdena i blodet. Det kan jämföras med att ett förhöjt kolesterolvärde bara hängde ihop med 27 procent högre hjärt-kärldödlighet. Förhöjt CRP betyder ökad inflammation, så att det av allt att döma är de inflammatoriska processerna som är problemet.

Det visade sig också att plackbildningen i blodådrorna genomsyras av inflammation och immuncellsaktivitet. Djurförsök har till och med visat att åderförkalkning med hög inflammationsgrad är mer benäget att brista och släppa ut potentiellt dödliga fragment i blodet, så det viktigaste blir att bekämpa inflammationen.

Näringsämnen skyddar

Det har länge florerat teorier som underbygger att kolesterolet inte utgör något hot, såvida det inte oxideras av fria syreradikaler och en inflammatorisk reaktion inleds. Studier har visat att vissa näringsämnen även har en antiinflammatorisk effekt. Det gäller bland annat omega 3-fettsyror från fisk samt C-vitamin, D-vitamin, selen och zink.

En av de mest övertygande studierna till dags dato har genomförts av forskare vid Linköpings universitetssjukhus och Karolinska Institutet i Stockholm. Genom att ge en kombination av selen och koenzymet Q10 till äldre personer under fyra år lyckades man minska den kardiovaskulära dödligheten med 54 procent. Forskarna konstaterade att behandlingen reducerade CRP-nivån i blodet, vilket även sänkte andra inflammationsmarkörer som osteopontin og sP-selectin.