Shutterstock

En del människor saboterar sin egen lycka

En del är rädda för att känna glädje här i livet, därför att de är rädda att allting positivt följs av något negativt. Det kan man lyckligtvis göra något åt, säger forskare.

Tillhör de dem som överväldigas av glädje när det lilla barnet i sittvagnen tittar rakt på dig och ler från öra till öra? Eller känner du värmen av tillfredsställelse spridas i din kropp vid åsynen av de små spirande skott i blomlådan i fönsterkarmen?

Det är en egenskap du till varje pris måste hålla fast vid, för det är en gåva att kunna se glädjen i små händelser i tillvaron.

Just förmågan att glädjas av små och till synes banala detaljer är viktigare än vi kan föreställa oss. Många saknar denna förmåga, vilket enligt forskare vid Mississippi State University i USA kan leda till att man saboterar sin egen lycka.

Förtränger det positiva

Hos en del individer kan den saknade förmågan att se det positiva och hitta lycka i små detaljer bli kronisk och hålla fast dem i ett nät av negativitet. Problemet är vanligt hos personer med depression, förklarar Michael R. Gallagher vid Mississippi State University, som var ledaren för en studie som har publicerats i Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Forskningen grundas på data från 898 universitetsstudenter, som fick i uppgift att svara på ett antal frågor.

I många fall beror problemet på att varje spirande känsla av positivitet förknippas med ett negativt utbyte. Det är inte för att personerna är immuna mot glädje, utan snarare att de är rädda för den eller skjuter ut den ur sitt medvetande så snart de upptäcker den.

En självuppfyllande profetia

På fackspråk kallas detta fenomen "reward devaluation theory" (RDT) och går i all enkelhet ut på att personen tonar ned alla positiva känslor av rädsla för att de ska leda till ett negativt resultat. Detta blir ett slags självuppfyllande profetia och en ond spiral.

Det kan finnas olika orsaker till att människor är rädda för positiva känslor och fruktar att de kommer att straffas om de låter sig ryckas med. I en del fall är det rotat i tidigare upplevelser av att negativa händelser följde i kölvattnet på positiva känslor. Det kan vara upplevelsen av att vara förälskad i en annan person och bli euforisk vid tanken, för att därefter inse att känslan inte är besvarad.

Det finns också exempel på att människor utvecklar ett slags vidskepelse för att känna sig alltför positiv. Med en inrotad rädsla för att de blir olycksbringande skjuter de undan sina positiva känslor för att de inte vill uppleva att det positiva uppvägs av någonting negativt.

Slutligen finns det de som känner att de inte förtjänar att vara glada och lyckliga.

Det finns behandlingar

Den goda nyheten är att det är möjligt att bearbeta denna ångest inför att uppleva lycka. Med en terapiform, som heter PAT (positive affect treatment), arbetar man med att lära människor att omfamna positiva känslor samt att välja aktiviteter i livet som är roliga och skapar glädje. Det är naturligtvis inte så enkelt om människor har en inrotad ångest för att det kommer att leda till något negativt.

Men i realiteten är det samma tillvägagångssätt som när vi i förväg sätter oss in i vilka muskelgruppen vi kommer att arbeta med innan vi påbörjar ett fysiskt träningsprogram.

Terapiformen PAT inleds med att personen instrueras i vilka mekanismer som får vederbörande att skjuta undan positiva upplevelser och samtidigt får lära sig att behandlingen kan vända processen och hjälpa till att acceptera positivitet.