Shutterstock

En del män kan få hårdare hjärtan med åldern

Försök på möss pekar mot att män som med åldern förlorar y-kromosomen i vita blodceller i högre grad löper ökad risk att få hälsoproblem till följd av ökad bildning av ärrvävnad i hjärtat.

Åldrandet är en naturlig del av människans livscykel.

Medan det för många män innebär att hårgränsen kryper uppåt eller att knäna går i pension, så förlorar andra så stor andel av y-kromosomen i sina celler att det kan gå ut över livslängden.

Forskning har tidigare visat att förlust av y-kromosomen i vita blodceller kan öka risken att utveckla cancer.

Och nu visar en ny studie från University of Virginia School of Medicine, att män faktiskt också kan få hårdare hjärtan av den kontinuerliga minskningen av y-kromosomer.

Den medicinska beteckningen för ökat bildande av ärrvävnad i hjärtat kallas hjärtfibros och den kan öka risken att drabbas av hjärtflimmer och hjärtstillestånd.

FAKTARUTA: Förlust av y-kromosomen

  • I takt med livets gång, kan vita blodceller i manskroppen börja förlora den manliga könskromosomen, Y
  • Y-kromosomen försvinner ofta från vita blodceller, som produceras i ryggmärgen
  • Enligt studien förlorar 40 procent av alla män över 70 års ålder y-kromosomen i vita blodceller i någon grad
  • 57 procent av alla män över 93 förlorar y-kromosomen i vita blodceller i någon grad
  • I några fall kan mer än 80 procent av de vita blodcellerna sakna y-kromosomen

Vita blodceller förlorar y-kromosomen

Förlusten av y-kromosomen sker vanligtvis i de vita blodcellerna, som skyddar kroppen mot bakterie- och virusinfektioner.

Blodcellerna produceras kontinuerligt i ryggmärgen, så att kroppen hela tiden tillförs nya vita blodceller när de äldre dör.

Eftersom de vita blodcellerna produceras i ryggmärgen är det ryggmärgens genetiska kod som avgör om det ska finnas Y-kromosom i nyproducerade vita blodceller.

Studie gjord på möss

Studien gjordes på 75 möss, av vilka 38 fick CRiSPR-modifierad ryggmärg som saknade y-kromosomen intransplanterad.

LÄS OCKSÅ: Så fungerar CRISPR

Resten av mössen fungerade som kontrollgrupp och fick också ryggmärgstransplantationer. Men den ryggmärg som mössen i kontrollgruppen fick intransplanterad saknade däremot inte y-kromosomen, och producerade därför celler med den manliga könskromosomen.

Enligt forskning från 2021 används mer än 111 miljoner möss och råttor om året till forskning bara i USA.

© Shutterstock

Studien pågick i två år och forskarna kunde konstatera att de möss som hade vita blodceller utan y-kromosom bildade mer ärrvävnad i hjärtat.

LÄS OCKSÅ: Den manliga könskromosomen är på väg att försvinna

Mens 60 procent af musene fra kontrolgruppen overlevede 600 dage efter transplantation, levede kun 40 procent af musene med mangel på y-kromosom lige så længe.

Resultat stöds i analys av 15 000 män

Förutom de försök forskarna gjorde på mössen under två år analyserade de data från 15 000 män, som de hämtade från UK Biobank.

Det visade sig att de män som hade förlorat y-kromosomen i 40 procent av de vita blodcellerna, löpte 31 procent högre risk att dö av sjukdomar som hade med blodomloppet att göra, än de män som inte hade förlorat y-kromosomen i samma grad.