Shutterstock

En arbetsvecka på över 39 timmar är skadligt för din hälsa

En stor studie drar slutsatsen att långa arbetsdagar har en negativ inverkan på din hälsa. Och övertidsarbete påverkar speciellt kvinnor negativt.

Det kan tyckas nödvändigt att lägga in ett par extra arbetstimmar då och då när du har deadlines som måste hållas.

Men att överskrida en arbetsvecka på 39 timmar kan skada din hälsa.

Det visar en australisk studie som har analyserat data från 7 890 australier i åldern 24 till 65 år.

Bränsle på könsdebatten

Långa arbetsdagar påverkar personers mentala och fysiska hälsa, eftersom det ger mindre tid åt att äta ordentligt och ta väl hand om sig själv.

Det säger forskaren bakom studien, Huong Dinh, från ANU Research School of Population Health.

Forskarna kastar också bränsle på den – ständigt – pågående könskampen och anser att samhället bör vara speciellt uppmärksamma på kvinnors arbetstimmar.

Kvinnor bör arbeta 5,5 timmar mindre

I studien har forskarna kommit fram till det kritiska antalet arbetstimmar för de båda könen.

  • Män: 43,5 timmar
  • Kvinnor: 38 timmar