Din skärbräda kan dölja miljontals oönskade partiklar

Amerikanska forskare har undersökt mängden mikroplast som frisätts under matlagning.

Enligt en amerikansk studie kan en skärbräda frisätta miljontals mikroplastpartiklar om året när den används till matlagning.

© Shutterstock

I Illustrerad Vetenskap har vi tidigare skrivit om plastens vägar in i kroppen.

Vi får in plasten genom kosten och vi andas in den via luften.

Nu avslöjar en amerikansk studie att vissa typer av skärbrädor kan vara en av orsakerna till att det finns mikroplast i de livsmedel vi intar.

Skärbrädor är ofta tillverkade av plast och de får ofta repor och skärmärken när livsmedel skärs i skivor eller hackas.

Därför undersökte forskare vid North Dakota State University de mikropartiklar som uppstår när man hackar morötter på en skärbräda av plast.

Studien visade att man genom att skära sina morötter på skärbrädor av två vanliga plastmaterial – polyetylen och polypropylen – kan frisätta upp till 79 miljoner plastpartiklar om året när skärbrädorna används i matlagningen.

Forskarna påpekar att det handlar om en uppskattning och att mängden frisatta plastpartiklar bland annat beror på skärbrädans material och ålder, samt hur mycket kraft man lägger på kniven när man hackar sina grönsaker.

Dessutom undersökte de vilken effekt skärbrädans mikroplast kan ha på celler i möss.

Och trots att det bildades miljontals plastpartiklar under hackning av morötter, så konstaterade forskarna att den frisatta mikroplasten från skärbrädan i polyetylen och polypropylen inte förändrade mössens celler.

Men studien understryker trots det behovet av mer forskning i mikroplastens effekter i vår kost.

Samtidigt rekommenderar forskarna bakom studien att man kasserar sin skärbräda när ytan har börjat bli repig.