Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/
Røde chilier tørrer i solen

Diabetespatienter kan få smärtlindring med chili

Den speciella kemiska förening som gör chilin stark kan ha en oväntad effekt – och man behöver inte äta chilin.

Det kan finnas många komplikationer i samband med att ha diabetes, både typ 1 och 2.

En av de vanligaste följdsjukdomarna är så kallad diabetisk nervinflammation, även kallat diabetisk neuropati.

Det är ett tillstånd som kan ge nedsatt känslosinne, som för ett par år sedan innebar att man inte känner när de får blåmärken eller rivsår. Därför kan sjukdomen till slut medföra kallbrand och amputation, vanligast av tår eller fötter.

Andra upplever att sjukdomen ger dem invalidiserande smärta som kan vara mycket svårbehandlad.

Men nu kastar en studie ljus över en eventuellt verksam behandling, som innehåller en – för en del kanske överraskande – huvudingrediens.

Det är nämligen chili, eller närmare bestämt den kemiska föreningen som chilin att bränna på tungan.

Det visar en studie som har finansierats av den brittiska diabetesföreningen samt publicerats i Frontiers in Neurology.

Föreningen kallas kapsaicin och har enligt forskarnas resultat tydligen både en förmåga att smärtlindra och att återskapa förstörda nerver.

Stor effekt vid plåsterbehandling

Det deltog 75 personer som hade både diabetes och neuropati personer i studien.

50 av deltagarna led av neuropatisk smärta. Av dem behandlades 32 med speciellt plåster som innehöll åtta procent kapsaicin och som sattes på i 30 minuter åt gången på båda fötterna.

18 av patienterna behandlades i stället med dagens standardbehandling för sina smärtor och resterande 25 deltagare, som inte hade problem med smärta, behandlades också med kapsaicinplåstret.

Under studiens gång ombads deltagarna att föra smärtdagbok. Samtidigt tog forskarna hudprover från respondenternas fötter i början och i slutet studien.

Efter tre månader rapporterade de respondenter som hade behandlats med kapsaicinplåstret, att deras smärta hade reducerats avsevärt jämfört med dem som hade inte hade behandlats med plåstret.

Chili kan visa sig vara ett effektivt medel mot allvarlig nervsmärta i fötterna, som är speciellt vanligt hos diabetespatienter, visar forskning.

© Shutterstock

Det kan enligt forskarna bero på att kapsaicin kan blockera smärtsignaler från nerverna när det appliceras på huden.

Än mer uppseendeväckande var det att forskarna att de personer som behandlades med plåstret visade sig ha fått flera nya nerver i sina hudprover vid studiens slut jämfört med i början.

Enligt forskarna tyder resultaten på att kapsaicin har en förmåga att få de förstörda nerverna att växa igen. De poängterar dock att det krävs mer forskning innan man eventuellt kan börja tillämpa behandlingen som standard.

Även andra studier av kapsaicinets effekt har gett lovande resultat.

Det finns nämligen även tecken på att kapsaicin kan gynna läkningen av vissa hudsjukdomar som exempelvis psoriasis.