Shutterstock
Somn

Dessa livsmedel ser ut att kunna öka risken för psykiska problem

Australiska forskare har analyserat siffror från mer än 20 000 människor och har kanske gjort en viktig upptäckt.

Koncentrationssvårigheter, minskad aptit och en konstant tyngd av nedstämdhet och brist på energi.

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i världen och symtomen kan vara många och olikartade.

Det är likadant med orsakerna till att vi drabbas av sjukdomen. Och nu har en grupp forskare från Australien kanske hittat ännu en – i det mat vi intar.

I studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Affective Disorders, analyserade forskarna data från så många som 23 299 personer i åldern mellan 27 och 76 år, varav nästan 14 000 var kvinnor.

Deltagarnas matvanor kartlades med hjälp av ett frågeformulär i studiens inledning under åren mellan 1990 och 1994.

Ett annat viktigt element i studien var ett frågeformulär som besvarades under åren mellan 2003 och 2007, som granskade deltagarnas känsla av hopplöshet, trötthet och nervositet under de senaste fyra veckorna, den så kallade Kessler Psychological Distress Scale.

Viss grupp avvek

Syftet med att fråga om deltagarnas psykiska tillstånd var att spåra tecken på depression.

En av upptäckterna var att de deltagare som hade allra högst intag av så kallade ultraprocessade livsmedel, som exempelvis läsk, färdigrätter eller färdigpackade söta eller salta snacks, såg ut att löpa upp emot 23 procent högre risk att uppleva depressionsliknande symtom jämfört med de deltagare som tillhörde de nedre 25 procenten.

Vad är ultraprocessade livsmedel?

Risken var oförändrad efter att forskarna hade justerat omständigheterna kring exempelvis utbildningsnivå, inkomster, bostad och andra beteenden relaterade till deltagarnas hälsa.

Ytterligare analyser visade att det bara var de deltagare som tillhörde de översta 25 procenten gällande intag av ultraprocessad mat, som såg ut att ha en förhöjd nivå av psykiska problem. Alltså bara deltagare med ett mycket högt intag av ultraprocessade livsmedel.

Forskarna poängterar att deras studie kan belysa ett samband mellan den mat vi äter och vår mentala hälsa, men att de ännu inte har hittat något direkt orsakssamband.

De nämner också att det behövs fler studier innan vi fullt ut kan förstå de skadliga effekterna av ultraprocessad mat och deras inflytande på vårt psyke.