Ondt i maven depression

Ledsna tarmar kan påverka hjärnan och leda till depression

Skadliga bakterier i tarmen kan övermanna hjärna och leda till depression och ångest. Tarmbakterier utsöndrar en mängd signalsubstanser som tar över kontrollen i hjärnans hormonproduktion samt lyckohormonet serotonin i själva tarmen.

Du känner vad du äter.

Ny forskning tyder på att bakterier i tarmen påverkar din hjärna. Mikrober kan störa balansen i hjärna så till den grad att du kan utveckla depression, ångestsjukdomar och glömska.

Tarmarnas makt över hjärnan beror på att tarmbakterier utsöndrar en mängd olika signalsubstanser så som fettsyror och hormoner. Exempelvis produceras största delen av kroppens lyckohormon serotonin i tarmen.

Goda bakterier kan förhindra depression

En del av signalsubstanserna flyter med från tarmen, in i blodet och upp til hjärnan, där de påverkar våra tankar och vårt humör, medan andra får nerverna på utsidan av tarmen att producera nervsignaler som leder upp till hjärnan.

De mikrober som koloniserar våra tarmar styr alltså produktionen av signalsubstanser och därmed i viss utsträckning vårt mentala tillstånd.

Mjölksyrabakterien Lactobacillus rhamnosus bidrar till att förhindra depression. Den lever primärt i våra mage och tunntarm där den hjälper till att hålla tarmfloran stabil och bryta ned maten. Forskarna har till exempel visat att möss som matades med de nyttiga bakterierna simmade under en mycket längre tid än de som fick vanlig kost.

Bakteriemössen vägrade ge upp och betedde sig om de gick på lyckopiller. Dessutom var deras nivå av stresshormoner i blodet bara hälften så högt som hos de möss som inte hade fått bakterierna i sig.__

Möss med nyttiga bakterier i tarmen har masser av energi, låg stressnivå och beter sig som om de går på lyckopiller. I klippet är det glada hamstrar.

I ett annat försök såg forskarna att möss med i princip sterila tarmar kunde ha hälften så mycket serotonin i blodet som vanliga möss. Men när de sterila mössen fick en normal tarmflora steg nivån av serotonin.

Förklaringen är troligen att vissa typer av bakterier sänker kroppens stressnivå och stimulerar produktionen av det eftertraktade lyckohormonet serotonin.

Du riskerar mer än bara depression

Flera studier tyder även på att tarmfloran även spelar en roll i sjukdomar som schitzofreni, autism, minnesförlust och Alzheimers sjukdom.

Vissa mekanismer det rör sig om exakt är ännu inte känt, men en del av förklaringen är förmodligen i de substanser som bakterierna signalerar till hjärnan med.