Den här typen av mat kan kortsluta din inre "stoppknapp"

Amerikanska forskare har upptäckt hur intaget av en viss typ mat under längre tid kan hämma labbråttors förmåga att hålla igen. Deras forskning kan bli ett viktigt steg i utvecklingen av nya behandlingar mot överätning.

De flesta har varit med om att känna sig proppmätt efter en överdådig julmåltid eller att ha förätit sig under en påsklunch.

Vi reagerar mot det massiva intaget av mat, speciellt de stora mängderna fett, genom att känna oss mindre sugna på mat och den mekanismen skyddar oss mot att omedelbart upprepa misstaget.

Nu har forskare vid Penn State University i en spännande ny studie utförd på laboratorieråttor visat att en längre tids intag av en viss typ av mat potentiellt kan kortsluta den självreglerande mekanismen som är ett resultat av ett nära samarbete mellan hjärnan och matsmältningen.

Kopplingen mellan hjärna och matsmältning

Deras forskning, som har publicerats i The Journal of Physiology, riktar ljuset mot en mycket intressant "stoppfunktion", som är avsedd att jämna ut vårt kaloriintag om vi har ätit för mycket. I hjärnan finns stora stjärnformade celler, som kallas astrocyter.

De har ett flertal funktioner, varav en är att styra kommunikationen mellan hjärnan och tarmsystemet. Vanligtvis kommer astrocyterna efter att vi har ätit en stor mängd fett att minska vår aptit och kaloriintaget för att skydda oss mot överätning.

Fet kost ger slöa astrocyter

Men i det nya försöket, som Penn State-forskarna utförde på laboratorieråttor, upptäckte de att råttornas astrocyter blev förslöade, så att de inte längre reagerade på samma sätt, om de fortsatte att fodras med en fetthaltig kost.

Samtidigt utförde forskarna medicinska och genetiska försök, under vilka de avbröt astrocytfunktionen i vissa delar av hjärnan hos försöksdjuren. På så sätt kunde de iaktta hur det påverkade deras matintag.

"Vi observerade att 3-5 dagars kost med hög fett- och kalorihalt har den optimala effekten på astrocyterna och utlöser en normal signalutväxling med matsmältningen för att reglera aptiten. Men med tiden blir astrocyterna mindre känsliga för fett. Efter 10-14 dagar på en fet kost reagerar inte astrocyterna längre och hjärnan tycks ha förlorat sin förmåga att reglera kalorrintaget", förklarar professor Kirsteen Browning vid Penn State College of Medicine.

På väg mot bättre behandling av fetma

Det är nödvändigt att utföra försöka på människor för att visa att samma mekanism är verksam hos oss. Och det har forskargruppen för avsikt att göra, eftersom det kan hjälpa vetenskapen att utveckla nya strategier för behandling av fetma, som hänger ihop med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer.

"Vi behover ta reda på om det är förlusten av astrocytaktivitet och de relaterade signalvägarna, som orsakar överätning eller om det är överätningen som har en saboterande inverkan på mekanismen", förklarar professor Browning.