Shutterstock
Bröstcancer bröst

Därför varierar cancerrisken i bröst

Är det främst kvinnor med stora bröst som drabbas? Spelar gener någon roll? Har det någon betydelse om man har fött barn? Chefsläkaren vid Gentoftesjukhusets avdelning för bröstkirurgi förklarar vilka faktorer som påverkar denna cancerform.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

Under de senaste 50 åren har fallen ökat med 1-2 procent om året och kvinnor ställer naturligt nog frågan: Är jag i riskgruppen? Det är många faktorer som kan påverka den risk en kvinna löper att utveckla bröstcancer och experter har blivit allt skickligare på att redogöra för dem.

Har storleken på en kvinnas bröst eller mängden bröstkörtelvävnad betydelse för hennes risk att utveckla bröstcancer?

"Ja, ju mer bröstkörtelvävnad en kvinna har i bröstet, desto större risk löper hon att utveckla bröstcancer. Vi säger inte att kvinnor med stora bröst eller med mycket tät bröstvävnad ska behandlas annorlunda än andra kvinnor. Men kanske borde tätheten av bröstkörtelvävnaden ingå som en parameter för avgöranden kring hur ofta de ska undersökas för bröstcancer. Det vill säga att kvinnor med tät bröstkörtelvävnad kanske borde undersökas oftare än dem som inte har så tät körtelvävnad", förklarar chefsläkaren Henrik Flyger, vid Gentoftesjukhusets avdelning för bröstkirurgi.

Vilken roll spelar generna?

"Gener spelar en stor roll. Det finns några mycket sällsynta gener som ökar risken väsentligt. Det gäller speciellt BRCA-mutationerna. Det finns även andra, lite oftare förekommande gener, som minskar risken en aning, och så finns det många kombinationer av vanligt förekommande små mutationer som ökar risken. Det är svårt att ange exakt hur mycket gener spelar in, men det är nog inte helt fel att säga att ungefär 25 procent av alla bröstcancerfall har en eller annan relation till den arvsmassa kvinnan har fötts med."

Har det någon betydelse om en kvinna har fött barn?

"Ja, barnafödande påverkar risken. Ju fler graviditeter och födslar, desto lägre blir risken, och det spelar också in hur tidigt i livet en kvinna blir gravid. Vi tror att det finns några stamceller i bröstkörtelvävnaden som påverkas under varje menstruationscykel. Stamcellerna kan eventuellt utvecklas till cancerceller på grund av den upprepade hormonstimulansen. Under graviditet och amning utvecklas stamcellerna till mogen bröstkörtelvävnad och därmed minskar risken för att de omvandlas till cancerceller."

Har behandlingsmöjligheterna blivit bättre?

"Avsevärt mycket bättre. Dels är de operationer vi genomför markant förbättrade. I dag kan vi alltid avgöra om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan, och behandlar i så fall även det. Det har också varit en anmärkningsvärd utveckling inom kemoterapi, anti-hormonbehandling och det som kallas biologisk behandling. Vi har hittat nya sätt att angripa cancercellerna och mer målinriktade metoder att sikta på utvalda cancerceller, så totalt sett kan man säga att det har skett framsteg inom alla behandlingsområden."