Därför kan små barn kan ta skada av för mycket skärmtid

Forskare har sett ett samband mellan barnens skärmtid och deras mentala, fysiska och sociala förmågor.

När ett barn sitter och är uppslukat av vad som händer på surfplattan, tv:n eller mobiltelefonen så är omvärlden helt utesluten.

Barnet ser ut att vara nöjt, men i själva verket är det inte så bra. För det sätter samtidigt käppar i hjulet för utvecklingen av mentala, fysiska och sociala förmågor.

Det är forskare från Tohoku University och Hamamatsu University School of Medicine i Japan som ligger bakom en studie som kopplar ökad skärmtid för småbarn med förseningar i barnets utveckling inom ett flertal områden.

Påverkar motorik och språkfärdighet

Forskningen, som har publicerats i Journal of the American Medical Association of Pediatrics, är inte något höjt pekfinger mot föräldrar som ger barn tillgång till elektroniska prylar som mobiltelefoner, surfplattor, tv med mera. Det är däremot en uppmaning att begränsa småttingarnas skärmtid.

Fler än 7 000 japanska barn i åldern 0-4 år medverkade i studien. Barnens föräldrar fick frågeformulär med bland annat en mycket enkel fråga: "Hur många timmar får ditt barn titta på tv, dvd, videospel, internetspel samt mobiltelefon eller surfplattor på en genomsnittlig dag?”

Genom att sedan jämföra resultaten från frågeformulären kunde forskarna se att ju mer tid barnen tillbringade framför en skärm, desto större var förseningarna i utvecklingen. Det gällde bland annat grov- och finmotorik, språkfärdigheter och social kompetens.

Konkret kunde forskarna se att barn i två-årsåldern som tillbringade upp till fyra timmar om dagen med att titta på en skärm var upp till tre gånger så benägna att ha förseningar i utvecklingen av deras kommunikation och förmåga att lösa uppgifter.

Hos barn i samme ålder, som fick mer än fyra timmars skärmtid om dagen löpte nästan fem gånger större risk att vara försenade i sin förmåga att kommunicera.

Att ha tråkigt stimulerar kreativitet

"Barn lär sig att tala om de uppmuntras till det. Om de däremot bara sitter och tittar på en skärm kommer de i de flesta fall inte att få chansen att öva in denna färdighet", förklarar Dr. John Hutton, som är assisterande professor och praktiserande läkare vid Children’s Hospital Medical Center i Cincinnati, USA, till Neoscope, som är ett hälsovetenskapligt online-medium. Dr. Hutton ingår inte i forskargruppen som gjorde studien.

Samtidigt som lek och social aktivitet utvecklar barns språkliga färdigheter och sociala förmåga, kan surfplattor och andra elektroniska apparater blir som ett slags "napp" när barnet ser ut att ha tråkigt eller vara missnöjt med något har motsatt inverkan – och alltså faktiskt skada barnets mentala utveckling.

"På längre sikt är det ett viktigt mål för barn att kunna sitta lugnt och stilla i sina egna tankar. När de får chansen att ha tråkigt i ett par sekunder blir de rastlösa till en början, men accepterar snabbt tanken och hittar något sätt att sysselsätta sig. Det är så kreativiteten uppstår", förklarar John Hutton.