Shutterstock

Därför får du smolk i ögonvrån

Den lilla klibbiga klumpen som samlas i ögonvrån efter en god natts sömn består av en blandning av smuts och döda hudceller. Men klumpen kan avslöja allt från hösnuva till mer allvarliga ögonsjukdomar.

Smolk i ögonvrån, som många har när de vaknar på morgonen, är en liten intorkad klump av smuts och döda celler.

När vi blinkar rensar ögats så kallade tårfilm av vatten, slem och olja bort avfallet från ögats yta. På natten när vi sover upphör dock transporten bort från ögat, och smutsen samlar sig i stället i en liten klump i ögonvrån.

Stora mängder kan vara tecken på sjukdom

Vissa upplever att det bildas smolk i ögonvrån även på dagen, vilket ofta beror på att deras tårfilm är mindre effektiv.

Fenomenet kan också uppstå om man vistas mycket i torr luft, vilket får tårvätskan att avdunsta snabbare än vad körtlarna i ögat hinner bilda ny.

Problemet med extra mycket smolk i ögonen upplevs också av allergiker, exempelvis i samband med hösnuva. Stora mängder smolk kan dock även vara ett tecken på en ögonsjukdom, så är man tveksam bör man uppsöka läkare.