Shutterstock

Därför bör män vara försiktiga med alkohol när de planerar att skaffa barn

Tidigare har blivande mammors riskbeteende satts under luppen. Nu har turen kommit till papporna.

Livets största mirakel är kanske att bli förälder till ett välskapt barn. Generna spelar så klart en roll som inte går att kontrollera, men det finns mycket vi faktiskt kan göra för att fostret ska utvecklas normalt.

Tidigare har vetenskapen främst fokuserat på kvinnan och dragit upp riktlinjer för vad hon bör få i sig och vad hon bör undvika före och under graviditeten.

Tydlig uppmaning till männen

Männen har dock flugit under radarn. Det har inte funnits något särskilt de uppmanats att tänka på.

Nu kommer emellertid forskarna med en otvetydig uppmaning till männen. Det finns nämligen en viss sak som blivande pappor bör hålla igen ordentligt med eller till och med helt undvika: alkohol

Felkodar spermierna

En forskargrupp vid Texas A&M University i USA har offentliggjort en studie i tidskriften Journal of Clinical Investigation som visar att alkohol bokstavligt talat ”felkodar” spermierna, så att de påverkar utvecklingen av det ofödda barnets ansikte och kranium.

”Vi observerade att mäns alkoholkonsumtion ger en betydligt kraftigare tendens till vissa kraniofaciala förändringar än kvinnors alkoholkonsumtion. Denna programmerande effekt, som kommer från spermierna, har en markant inverkan på ansiktsformen och det sätt på vilket ansiktet växer och utvecklas. När det var mannen som drack såg vi en markant förändring av ansiktsformen”, berättar studiens ledare, docent Michael Golding vid School of Veterinary Medicine & Biochemical Sciences.

Båda föräldrarnas alkoholkonsumtion vållar skador

Detta fenomen, som kallas fetalt alkoholsyndrom (FAS), kännetecknas förutom av missbildade ansiktsdrag av låg födelsevikt och längd, påverkan på centrala nervsystemet, hyperaktivitet och nedsatt koordinationsförmåga.

Hälsomyndigheter runtom i världen varnar kvinnor från att inta alkohol före och under graviditeten just för att det ökar risken för denna typ av fosterskador. Det är dock först efter den här amerikanska studien som forskarna har blivit medvetna om hur stor roll mannens alkoholkonsumtion faktiskt spelar.

Varningarna bör gälla båda könen

Forskarna uppmanar därför hälsomyndigheterna att hädanefter varna även män för att inta alkohol när de planerar att skaffa barn. Både mannen och kvinnan bör begränsa sin alkoholkonsumtion eller helt avstå från att dricka under den här perioden i livet.

”Varningarna på alkoholprodukter bör inte bara fokusera på modern, utan bör gälla båda föräldrarna. Beslutet att dricka alkohol kan få stora, livsförändrande konsekvenser för det ofödda barnet. Som det är nu berättar varningen bara en del av historien. Vi behöver få ut de här kunskaperna till folk så snabbt som möjligt”, menar Michael Golding.